Aktuelt

Søk etter artikkel
17.01.2023

EUs sanksjoner mot Ungarn: Konsekvenser for Erasmus+-prosjekter

EU har innført sanksjoner mot Ungarn. Det betyr blant annet at en rekke ungarske institusjoner er blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus+. 

Les artikkelen
16.01.2023

Gi innspill til nye læreplaner for grunnskole for voksne

Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde. Læreplanene skal erstatte læreplanene i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i modulforsøket fra 1. august 2024.

Les artikkelen
13.01.2023

Her skal alle barnehager og skoler ha et internasjonalt prosjekt

Hvordan få til strategisk bruk av internasjonalt utdanningssamarbeid? Kommunalsjef Hildegunn Pedersen i Sula kommune har to råd for å lykkes.

Les artikkelen
13.01.2023

To fagskolar skal utvikle utdanning for flyktningar

Fagskolen Diakonova og AOF Østfold har fått tre millionar kroner for å utvikle høgare yrkesfaglig utdanning for nye flyktningar i Noreg.

Les artikkelen
02.01.2023

Overtar godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

1. januar overtok vi ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning som tidligere ble forvaltet av NOKUT. Informasjonen om de ulike godkjenningsordningene blir inntil videre liggende på nokut.no.

Les artikkelen
16.12.2022

Hvordan stille riktige norskkrav ved ansettelse

Når man skal ansette nye arbeidstakere er det viktig å vurdere hvilke språkferdigheter som trengs i jobben. Norskprøven gir offentlig godkjent dokumentasjon på norskferdigheter, og kan være til god hjelp i ansettelsesprosessen.

Les artikkelen
30.11.2022

VID er årets Erasmusinstitusjon 2022

VID vitenskapelige høgskole får anerkjennelse for sin strategiske satsing på studentmobilitet og internasjonalisering, og kåres til årets Erasmus-institusjon 2022.

Les artikkelen
23.11.2022

Erasmus+ 2023: Øker budsjettet med 120 millioner euro

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023 er klare. Økt budsjett skal blant annet støtte tiltak knyttet til krigen i Ukraina. 

Les artikkelen
22.11.2022

Tre nye sentre for fremragende utdanning

Tre nye fagmiljøer tildeles status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Kristiansand, Oslo og på Ås. Sentrene får totalt 95 millioner kroner over fem år.

Les artikkelen
21.11.2022

37 millioner til å utvikle maritime utdanninger

Tilgang på riktig kompetanse er en forutsetning for at det maritime næringslivet skal kunne møte det grønne skiftet og utnytte og utvikle digitale teknologier. 

Les artikkelen
09.11.2022

Nye sentre for framifrå kvalitet

Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken får status som Senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning. Sentra har potensiale til å ta ei nasjonal rolle for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Les artikkelen
03.11.2022

Ny handlingsplan lansert: Universitetene skal bli bedre på digital omstilling

– Handlingsplanen skal være en ressurs og inspirasjonskilde for utdanningsinstitusjonene i deres arbeid med digital omstilling, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les artikkelen
02.11.2022

Studenter som drar på utveksling basert på faglig motivasjon, er mest fornøyde

Det kommer frem i en stor undersøkelse av nordiske Erasmus-studenter, som er gjennomført av forskere fra Uppsala universitet. 

Les artikkelen
10.10.2022

Dette er finalistene til Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Vurderingskomiteen har valgt tre finalister til status Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Les artikkelen
06.10.2022

Statsbudsjettet 2023: Styrker yrkesfaglig utdanning

500 nye studieplasser til fagskolene, 60 millioner til fagbrev på jobb-ordningen og midler til utvikling av systemer for prøveforvaltning og Samordna opptak. Dette ble klart da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 torsdag denne uken.

Les artikkelen
15.09.2022

Hvor gode er vi egentlig på data?

Hvor gode er vi til å lese og regne? Hvor gode er vi til å løse vanlige problemer på internett? Svarene er på vei, for nå starter verdens største testing av voksnes grunnleggende ferdigheter.

Les artikkelen
17.08.2022

Ny kunnskap om studentenes hverdag

– Levekårsundersøkelsen for studenter gir oss oppdatert, detaljert og viktig kunnskap om hvordan studentene har det, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Les artikkelen
25.07.2022

Flere kommer inn på sitt førstevalg

Ikke siden 2005 har så mange søkere fått tilbud om å begynne på det studiet de har aller mest lyst til.

Les artikkelen
30.06.2022

Høringsrunde: Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sender utkast til handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning på høring, med frist 15. september 2022.

Les artikkelen
24.06.2022

Brei spreiing av framifrå miljø

Årets søkjarar for Senter for framifrå utdanning held eit høgt nivå. Seks søkjarar går vidare til finalerunden i 2022.

Les artikkelen
Vis mer