Aktuelt

Søk etter artikkel
05.06.2023

Flere fagskolestudenter til helse- og teknologifag

Tall fra hovedopptaket til fagskolene er klart. 80 prosent har fått tilbud om et studium innen helse- eller teknologifag gjennom Samordna opptak. 

Les artikkelen
15.05.2023

Pandemien har gjort høyere utdanning mer fleksibel

Fleksible studietilbud og digitale eksamener skjøt fart i pandemiårene. Nå er pandemien over, men det fleksible og digitale består.

Les artikkelen
15.05.2023

Rekordmange internasjonale studenter velger Norge

I 2022 var det rekordmange internasjonale studenter på utveksling til Norge: 10 211. Stadig flere av de tilreisende utvekslingsstudentene kommer fra EU, med Tyskland på topp, foran Frankrike. 

Les artikkelen
09.05.2023

Millionpris til geobiologi ved Universitetet i Bergen

– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Et emne i geobiologi og Universitetet i Bergen er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.  

Les artikkelen
05.05.2023

Endelig er læreplanpodden tilbake

I disse podcastepisodene deler noen av de lærerne som har deltatt i forsøket med modulstrukturert opplæring sine erfaringer. De gir deg også noen tips og råd på veien mot innføringen av forberedende opplæring for voksne (FOV).

Les artikkelen
28.04.2023

Stor interesse for å tilby fleksibel og desentralisert utdanning

Til sammen skal HK-dir fordele rundt 197 millioner kroner hvor inntil 47 millioner er øremerket drift av studiesentre, og om lag 150 millioner kroner skal finansiere fleksible og desentraliserte studietilbud i hele landet, som oppfyller kompetansebehovene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Les artikkelen
19.04.2023

– Gjør lærerstudentene bedre rustet

Fire prosjekter med norsk deltakelse får 15,5 millioner hver over 3 år for å heve kvaliteten i lærerutdanningene. 

Les artikkelen
14.04.2023

Publiseringspoeng ved norske universiteter og høgskoler

I 2022 publiserte norske universiteter og høgskoler tilsvarende 29 505 publiseringspoeng. Det er høyere enn i 2020, men en nedgang fra toppåret 2021. Og kvinner publiserer stadig mer.

Les artikkelen
29.03.2023

Underveis mot fagbrev med Kompetanspluss fagopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 20,4 millioner kroner til å forberede 900 voksne på å ta fagbrev.  

Les artikkelen
27.03.2023

Kampen om hodene

Regjeringen la 24. mars frem stortingsmeldingen Utsyn for kompetansebehov i Norge. Utsynsmeldingen understreker behovet for å utdanne flere med kompetanse som samfunnet trenger for grønn omstilling, et høyproduktivt arbeidsliv og gode velferdstjenester også i fremtiden.

Les artikkelen
08.03.2023

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i 2023. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse.

Les artikkelen
07.03.2023

Ny rapport om ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Hva skal ambisjonene for karriereveiledning i skolen være? Hvordan ser karriereveiledning av høy kvalitet ut? Det er noen av spørsmålene rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen» prøver å gi svar på.

Les artikkelen
06.03.2023

100 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse deler ut 100 millionar kroner til 1393 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss. Den Ukrainske Foreningen i Bodø er ein av dei som får midlar i år. 

Les artikkelen
28.02.2023

Nå drar studentene på utveksling igjen

– Det er gledelig å se at antall studenter som drar på utveksling er tilbake på nivå med før pandemien, sier assisterende direktør i HK-dir, Gro Tjore. 

Les artikkelen
28.02.2023

Gi innspill til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Hvordan skal vi styrke internasjonalt samarbeid i en tid preget av sikkerhetspolitiske endringer og økt stormaktsrivalisering? Nå kan du gi dine innspill til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Les artikkelen
20.02.2023

9 av 10 bestod Statsborgarprøva

Resultata for heile landet viser at 91 prosent av kandidatane bestod Statsborgarprøva i 2022.  

Les artikkelen
14.02.2023

Ny utlysing for norskspråklege tidsskrift

No kan du melde interesse for å delta i ordninga for norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap.  

Les artikkelen
09.02.2023

Modulstrukturert opplæring gjev fleksibilitet

Fem fylker prøver for tida ut modulstrukturert fag- og yrkesopplæring tilpassa vaksne. No er ein ny evalueringsrapport frå ideas2evidence publisert om forsøket.

Les artikkelen
31.01.2023

Søkerportalen for godkjenning av utenlandsk utdanning åpnet igjen 1. februar

1. februar åpnet søkerportalen for godkjenning av utenlandsk utdanning igjen. Denne har vært stengt på grunn av flytting av avdelingen fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir).

Les artikkelen
17.01.2023

EUs sanksjoner mot Ungarn: Konsekvenser for Erasmus+-prosjekter

EU har innført sanksjoner mot Ungarn. Det betyr blant annet at en rekke ungarske institusjoner er blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus+. 

Les artikkelen
Vis mer