Aktuelt

Søk etter artikkel
16.05.2022

Karriereveileder i skolen - en krevende oppgave

Det kan en ny rapport fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har undersøkt karriereveiledning i skolen tyde på. Mangel på god karriereveiledning kan bli dyrt både for den enkelte og for samfunnet.

Les artikkelen
10.05.2022

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2022: Mangfold og arbeidsdeling under lupen

Norsk høyere utdanning er fremdeles preget av det opprinnelige skillet mellom universiteter og høyskoler.  Det viser årets tilstandsrapport om tall og trender i sektoren. 

Les artikkelen
04.05.2022

Gåfotball holder gamlingene friske

– Denne treningen er så lystbetont. Vi holder oss friske og i form. Det handler om livskvalitet, sier Stig H. Christensen (71) og smiler.

Les artikkelen
04.05.2022

Rekordtildeling: Over 253 millioner kroner til utveksling i Erasmus+

– Det viser at sektoren har våknet til live etter pandemien, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen. 

Les artikkelen
27.04.2022

Høring - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sender utkastet til Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning på høring. Høringsfrist er 22. august 2022.

Les artikkelen
27.04.2022

Rekordmange søkere til nettstudier

Færre har søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor. Men aldri før har så mange søkt seg til nettstudier.

Les artikkelen
22.04.2022

Disse søker status som Senter for fremragende utdanning

HK-dir har mottatt 28 søknader om status som Senter for fremragende utdanning. Her er en oversikt over søkere.

Les artikkelen
20.04.2022

Millionpris til app for rettleiing av sjukepleiestudentar

- Eg er stolt og audmjuk, seier rektor Lars Mathisen. Han og Lovisenberg diakonale høgskule er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høgare utdanning 2022.

Les artikkelen
20.04.2022

Lyser ut til saman 184 millionar i to tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Direktoratet lyser ut 144 millionar kroner til ei ordning for fleksibel og desentralisert utdanning og 40 millionar kronar til ei søknadsbasert ordning for studiesentera.

Les artikkelen
14.04.2022

Ny handlingsplan for digital omstilling

Kunnskapsdepartementet har gitt HK-dir i oppdrag å utarbeide en ny handlingsplan for digital omstilling. Handlingsplanen skal baseres på den nye Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren – den skal være klar til høsten.

Les artikkelen
08.04.2022

900 vaksne får hjelp på vegen mot fagbrev

Totalt vil det bli arrangert 90 kurs over heile landet. Til saman blir det delt ut 20 millionar kroner for å kunne førebu vaksne på å ta eit fagbrev.  Rogaland, Trøndelag og Agder er dei fylka som får mest midlar.

Les artikkelen
22.03.2022

Finner du ikke lærebedrifter?

På Finnlærebedrift.no får du nå landets første og eneste oversikt over mulige lærebedrifter.

Les artikkelen
15.03.2022

Utfordringar i fagskulefinansieringa

Fagskulane ønskjer meir føreseieleg og styrkt finansiering for å kunne utvikle seg vidare, syner ny rapport. Samstundes opplever dei at finansieringssystemet i hovudsak er organisert og bygd opp på ein god måte.

Les artikkelen
04.03.2022

Fryser utdanningssamarbeid med Russland

Regjeringen har besluttet å suspendere all dialog med russiske myndigheter på kunnskapsområdet. Det påvirker flere av HK-dirs ordninger.

Les artikkelen
01.03.2022

150 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse deler ut 150 millionar kroner til 783 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss.

Les artikkelen
01.03.2022

God norsk uttelling i europeiske prestisjetiltak

– Det er gledelig å se at norske aktører når opp i tøff europeisk konkurranse, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen. 

Les artikkelen
10.02.2022

Aukar satsinga på bransjeprogram med tre nye bransjar

Avfall- og gjenvinningsbransjen, jordbruks-, skogbruks-, og gartnerinæringa, og industri og bygg er tre nye bransjeprogram som blei etablert torsdag 10. februar.

Les artikkelen
31.01.2022

Mange unge forstår ikke hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger

Nesten halvparten av de unge syns det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. Det viser en kartlegging Opinion har gjort av unges utdannings- og yrkesvalg. 

Les artikkelen
31.01.2022

40 prosent angrer på studievalget

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Det viser en fersk kartlegging Opinion har gjort av voksnes utdannings- og yrkesvalg.  

Les artikkelen
15.12.2021

Deler ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

- Både studentaktiv læring og arbeidsrelevans er svært viktige utviklingsområder. Midlene skal gi universiteter og høyskoler gode muligheter til å utvikle innovative prosjekter som gir studentene bedre læring, sier Sveinung Skule, som er direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Les artikkelen
Vis mer