Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for å tilby fleksibel og desentralisert utdanning

Publisert: 28. april 2023

Til sammen skal HK-dir fordele rundt 197 millioner kroner hvor inntil 47 millioner er øremerket drift av studiesentre, og om lag 150 millioner kroner skal finansiere fleksible og desentraliserte studietilbud i hele landet, som oppfyller kompetansebehovene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ordningene bidrar med relevante midler

Søkingen til ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning har økt betydelig fra i fjor. Universiteter og høyskoler søker totalt 234 prosjekter med en samlet søknadssum på 956 millioner. I samme ordning søker fagskoler totalt 48 prosjekter med en samlet søknadssum på 158 millioner.

– Utlysningen har utløst stor aktivitet i sektorene. Det er tydelig at midlene treffer behovene i sektoren godt. Samtidig betyr det høye antallet søknader at det vil være mange gode søknader som ikke blir tildelt midler sier divisjonsdirektør i Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, Ragnhild Tungesvik

Ordningen for studiesentrene er endret for å være bedre tilpasset behovene i sektoren. Ordningen i 2022 var basert på støtte til prosjekter, mens en i 2023 tildeler driftsmidler til sentrene. Det er noe færre søknader i år, 29 i 2023 mot 35 i 2022, samtidig som søknadssummen sett under ett har økt fra 40 til 67,7 millioner.

Søknader fra hele landet

– Midlene som nå skal fordeles skal bidra til å gjøre utdanningstilbud tilgjengelig for folk i hele landet. Vi er derfor glade for at søknadene har god geografisk spredning, sier Tungesvik.

I ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning gis særskilt uttelling for studietilbud som forankres i lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov, eksempelvis profesjonsutdanninger, helse og oppvekstfag, teknologi, digitalisering og grønt skifte.

Søknadsfristen for utlysningene i denne saken løp ut i midten av april. Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Det anslås at vedtak om tilskudd, samt begrunnelse for vedtak, vil være klart i månedsskiftet mai–juni.