Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Stor interesse for å tilby fleksibel og desentralisert utdanning

Publisert: 28. april 2023

Til sammen skal HK-dir fordele rundt 197 millioner kroner hvor inntil 47 millioner er øremerket drift av studiesentre, og om lag 150 millioner kroner skal finansiere fleksible og desentraliserte studietilbud i hele landet, som oppfyller kompetansebehovene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ordningene bidrar med relevante midler

Søkingen til ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning har økt betydelig fra i fjor. Universiteter og høyskoler søker totalt 234 prosjekter med en samlet søknadssum på 956 millioner. I samme ordning søker fagskoler totalt 48 prosjekter med en samlet søknadssum på 158 millioner.

– Utlysningen har utløst stor aktivitet i sektorene. Det er tydelig at midlene treffer behovene i sektoren godt. Samtidig betyr det høye antallet søknader at det vil være mange gode søknader som ikke blir tildelt midler sier divisjonsdirektør i Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, Ragnhild Tungesvik

Ordningen for studiesentrene er endret for å være bedre tilpasset behovene i sektoren. Ordningen i 2022 var basert på støtte til prosjekter, mens en i 2023 tildeler driftsmidler til sentrene. Det er noe færre søknader i år, 29 i 2023 mot 35 i 2022, samtidig som søknadssummen sett under ett har økt fra 40 til 67,7 millioner.

Søknader fra hele landet

– Midlene som nå skal fordeles skal bidra til å gjøre utdanningstilbud tilgjengelig for folk i hele landet. Vi er derfor glade for at søknadene har god geografisk spredning, sier Tungesvik.

I ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning gis særskilt uttelling for studietilbud som forankres i lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov, eksempelvis profesjonsutdanninger, helse og oppvekstfag, teknologi, digitalisering og grønt skifte.

Søknadsfristen for utlysningene i denne saken løp ut i midten av april. Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Det anslås at vedtak om tilskudd, samt begrunnelse for vedtak, vil være klart i månedsskiftet mai–juni.