Dette snakkar vi om:

Mann i halvprofil ser i kamera.
17.01.2023

EUs sanksjoner mot Ungarn: Konsekvenser for Erasmus+-prosjekter

EU har innført sanksjoner mot Ungarn. Det betyr blant annet at en rekke ungarske institusjoner er blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus+. 

Les artikkelen
16.01.2023

Gi innspill til nye læreplaner for grunnskole for voksne

Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde. Læreplanene skal erstatte læreplanene i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i modulforsøket fra 1. august 2024.

Les artikkelen
Kvinne i halvprofil smiler og ser i kamera.
13.01.2023

Her skal alle barnehager og skoler ha et internasjonalt prosjekt

Hvordan få til strategisk bruk av internasjonalt utdanningssamarbeid? Kommunalsjef Hildegunn Pedersen i Sula kommune har to råd for å lykkes.

Les artikkelen
13.01.2023

To fagskolar skal utvikle utdanning for flyktningar

Fagskolen Diakonova og AOF Østfold har fått tre millionar kroner for å utvikle høgare yrkesfaglig utdanning for nye flyktningar i Noreg.

Les artikkelen
Tre unge kvinner og en ung mann sitter rundt et bord.
02.01.2023

Overtar godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

1. januar overtok vi ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning som tidligere ble forvaltet av NOKUT. Informasjonen om de ulike godkjenningsordningene blir inntil videre liggende på nokut.no.

Les artikkelen
En kunde og en ansatt i en skobutikk.
16.12.2022

Hvordan stille riktige norskkrav ved ansettelse

Når man skal ansette nye arbeidstakere er det viktig å vurdere hvilke språkferdigheter som trengs i jobben. Norskprøven gir offentlig godkjent dokumentasjon på norskferdigheter, og kan være til god hjelp i ansettelsesprosessen.

Les artikkelen
Fire personer på en scene
30.11.2022

VID er årets Erasmusinstitusjon 2022

VID vitenskapelige høgskole får anerkjennelse for sin strategiske satsing på studentmobilitet og internasjonalisering, og kåres til årets Erasmus-institusjon 2022.

Les artikkelen
Mann i halvprofil ser i kamera og smiler
23.11.2022

Erasmus+ 2023: Øker budsjettet med 120 millioner euro

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023 er klare. Økt budsjett skal blant annet støtte tiltak knyttet til krigen i Ukraina. 

Les artikkelen