Dette snakkar vi om:

Sveinung Skule smiler. Foto.
16.05.2022

Karriereveileder i skolen - en krevende oppgave

Det kan en ny rapport fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har undersøkt karriereveiledning i skolen tyde på. Mangel på god karriereveiledning kan bli dyrt både for den enkelte og for samfunnet.

Les artikkelen
Sveinung Skule ser alvorlig ut. Foto.
10.05.2022

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2022: Mangfold og arbeidsdeling under lupen

Norsk høyere utdanning er fremdeles preget av det opprinnelige skillet mellom universiteter og høyskoler.  Det viser årets tilstandsrapport om tall og trender i sektoren. 

Les artikkelen
09.05.2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om mangfold og arbeidsdeling i UH-sektoren. HK-dir utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.

Siden er oppdatert med ny versjon av rapporten 11.05.2022

Les rapport Last ned rapport
06.05.2022

Erasmus+i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
En kvinne på et universitetesområde. I venstre hjørne er det innfelt et rundt bilde av en gruppe studenter.
04.05.2022

Rekordtildeling: Over 253 millioner kroner til utveksling i Erasmus+

– Det viser at sektoren har våknet til live etter pandemien, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen. 

Les artikkelen
En gruppe menn som spiller gåfotball inne.
04.05.2022

Gåfotball holder gamlingene friske

– Denne treningen er så lystbetont. Vi holder oss friske og i form. Det handler om livskvalitet, sier Stig H. Christensen (71) og smiler.

Les artikkelen
04.05.2022

Institutional visits to the Norwegian Centres for Excellence in EducationA compilation of feedback from external experts

I løpet av 2021 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført institusjonsbesøk ved syv sentre for fremragende utdanning. Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene sentrene har fått etter institusjonsbesøkene.

Les rapport Last ned rapport
28.04.2022

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivetResultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. 

Les rapport Last ned rapport