Dette snakkar vi om:

Bilete av Sveinung Skule. Smilar mot kamera.
24.06.2022

Brei spreiing av framifrå miljø

Årets søkjarar for Senter for framifrå utdanning held eit høgt nivå. Seks søkjarar går vidare til finalerunden i 2022.

Les artikkelen
17.06.2022

Størst risiko for løsepengevirus og statlig hacking

UH-sektoren ble i 2021 utsatt for flere forsøk på datainnbrudd enn noen gang tidligere. Samtidig ble det registrert økt aktivitet fra statlige hackergrupper i sektoren.

Les artikkelen
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern ihøyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
Illustrasjonsbilete: Gjennom eit vindauge ser vi ein mann og ei kvinne som les saman i ei bok.
16.06.2022

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Rapporten tek for seg sektoren frå ulike perspektiv, og analyserer utviklinga i studentar, fagskular, utdanningstilbod og økonomi.

Les rapport Last ned rapport
Sveinung Skule står sammen med medlemmene i Kompetansebehovutvalget.
14.06.2022

— Viktig for å dekke morgendagens kompetansebehov

Tirsdag overleverer Kompetansebehovsutvalget rapporten «Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Les artikkelen
Vindmøller til havs
08.06.2022

40 millioner kroner for å bli best på havvind

Fagskolen Rogaland og Energy Innovation har sammen med partnere i Europa fått 40 millioner kroner til et stort europeisk samarbeid innen havvind: – Vi skal sørge for at kompetansen blir utviklet i tråd med næringens behov, sier Leif Kjetil Knudsen, avdelingsleder for utvikling og kvalitet ved Fagskolen i Rogaland. 

Les artikkelen
Ilustrasjonsbilde
27.05.2022

Internasjonale studenter og internasjonalt læringsmiljøHva kan bidra til økt samhandling mellom internasjonale og norske studenter?

Tilstedeværelse av internasjonale studenter fører ikke automatisk til samhandling mellom norske og utenlandske studenter og til et internasjonalt læringsmiljø. Et sentralt spørsmål for rapporten er derfor hva som har betydning i denne sammenheng.

Les rapport Last ned rapport
25.05.2022

Brukarane av karrieresentera er nøgde, og ulike karrieretenester når ulike grupperBrukarundersøking og innrapportert statistikk

Dette notatet handlar om bruken i 2021 av dei to offentlege karrieretenestene karriereveiledning.no og dei offentlege karrieresentera, som no finst i alle fylka i Noreg.

Les rapport Last ned rapport