Dette snakkar vi om:

Denne høsten blir den mange fagskolestudenter som får opplæring i teknologiske fag.
05.06.2023

Flere fagskolestudenter til helse- og teknologifag

Tall fra hovedopptaket til fagskolene er klart. 80 prosent har fått tilbud om et studium innen helse- eller teknologifag gjennom Samordna opptak. 

Les artikkelen
Bilde. Sykepleier som tar blodtrykk av en kvinne.
30.05.2023

Kartlegging av utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og praksisplasser for sykepleieutdanninger

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en eventuell ytterligere kapasitetsøkning i sykepleierutdanningene. HK-dir har sett på studentdata og utvikling i tall for søknad, opptak, gjennomføring og kandidatproduksjon. Vi har kartlagt kapasitetsutfordringer for praksisplasser ved å hente innspill fra utdanningsinstitusjonene, og forankret disse med de regionale samarbeidsorganene for utdanning.

Les rapport Last ned rapport
25.05.2023

TreårsevalueringNasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Dette notatet presenterer treårsevalueringen av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Målsetningen med evalueringene er å vurdere kvaliteten på forskerskolens undervisningstilbud, og komme med råd til forbedringer. 

Les rapport Last ned rapport
Kvinnelig student med laptop, ute i naturen
15.05.2023

Pandemien har gjort høyere utdanning mer fleksibel

Fleksible studietilbud og digitale eksamener skjøt fart i pandemiårene. Nå er pandemien over, men det fleksible og digitale består.

Les artikkelen
15.05.2023

Rekordmange internasjonale studenter velger Norge

I 2022 var det rekordmange internasjonale studenter på utveksling til Norge: 10 211. Stadig flere av de tilreisende utvekslingsstudentene kommer fra EU, med Tyskland på topp, foran Frankrike. 

Les artikkelen
15.05.2023

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. Vi utarbeider rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les rapport Last ned rapport
09.05.2023

Millionpris til geobiologi ved Universitetet i Bergen

– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Et emne i geobiologi og Universitetet i Bergen er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.  

Les artikkelen
Tre kvinner sitter ved et langt trebord med mikrofonstativer og hodetelefoner.
05.05.2023

Endelig er læreplanpodden tilbake

I disse podcastepisodene deler noen av de lærerne som har deltatt i forsøket med modulstrukturert opplæring sine erfaringer. De gir deg også noen tips og råd på veien mot innføringen av forberedende opplæring for voksne (FOV).

Les artikkelen