Dette snakkar vi om:

25.07.2022

Flere kommer inn på sitt førstevalg

Ikke siden 2005 har så mange søkere fått tilbud om å begynne på det studiet de har aller mest lyst til.

Les artikkelen
Viser personer som sitter foran pc.
01.07.2022

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Les rapport Last ned rapport
30.06.2022

Høringsrunde: Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sender utkast til handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning på høring, med frist 15. september 2022.

Les artikkelen
Bilete av Sveinung Skule. Smilar mot kamera.
24.06.2022

Brei spreiing av framifrå miljø

Årets søkjarar for Senter for framifrå utdanning held eit høgt nivå. Seks søkjarar går vidare til finalerunden i 2022.

Les artikkelen
17.06.2022

Størst risiko for løsepengevirus og statlig hacking

UH-sektoren ble i 2021 utsatt for flere forsøk på datainnbrudd enn noen gang tidligere. Samtidig ble det registrert økt aktivitet fra statlige hackergrupper i sektoren.

Les artikkelen
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern ihøyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
Illustrasjonsbilete: Gjennom eit vindauge ser vi ein mann og ei kvinne som les saman i ei bok.
16.06.2022

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Rapporten tek for seg sektoren frå ulike perspektiv, og analyserer utviklinga i studentar, fagskular, utdanningstilbod og økonomi.

Les rapport Last ned rapport
Sveinung Skule står sammen med medlemmene i Kompetansebehovutvalget.
14.06.2022

— Viktig for å dekke morgendagens kompetansebehov

Tirsdag overleverer Kompetansebehovsutvalget rapporten «Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Les artikkelen