Dette snakkar vi om:

Mann i halvprofil ser i kamera og smiler
23.11.2022

Erasmus+ 2023: Øker budsjettet med 120 millioner euro

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023 er klare. Økt budsjett skal blant annet støtte tiltak knyttet til krigen i Ukraina. 

Les artikkelen
Mann i halvprofil ser i kamera. Foto.
22.11.2022

Tre nye sentre for fremragende utdanning

Tre nye fagmiljøer tildeles status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Kristiansand, Oslo og på Ås. Sentrene får totalt 95 millioner kroner over fem år.

Les artikkelen
21.11.2022

37 millioner til å utvikle maritime utdanninger

Tilgang på riktig kompetanse er en forutsetning for at det maritime næringslivet skal kunne møte det grønne skiftet og utnytte og utvikle digitale teknologier. 

Les artikkelen
09.11.2022

Nye sentre for framifrå kvalitet

Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken får status som Senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning. Sentra har potensiale til å ta ei nasjonal rolle for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Les artikkelen
03.11.2022

Ny handlingsplan lansert: Universitetene skal bli bedre på digital omstilling

– Handlingsplanen skal være en ressurs og inspirasjonskilde for utdanningsinstitusjonene i deres arbeid med digital omstilling, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les artikkelen
En kvinne på et universitetesområde. I venstre hjørne er det innfelt et rundt bilde av en gruppe studenter.
02.11.2022

Studenter som drar på utveksling basert på faglig motivasjon, er mest fornøyde

Det kommer frem i en stor undersøkelse av nordiske Erasmus-studenter, som er gjennomført av forskere fra Uppsala universitet. 

Les artikkelen
02.11.2022

Praktisering av krav til informasjonssikkerhet og personvernSamsvar og avvik hos statlige universiteter og høgskoler

Kunnskapsdepartementets policy for informasjonssikkerhet og personvern stiller krav til arbeidet innen disse forvaltningsområdene i UH-sektoren. I denne temarapporten drøftes hvordan statlige universiteter og høgskoler forholder seg til kravene i policyen.

Les rapport Last ned rapport
Logoelementer som ligner en vegg med fliser
28.10.2022

Nasjonalt utdanningsregister– utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser

HK-dir har, i tett dialog med Sikt, Lånekassen og NOKUT, gjennomført en utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser av et nasjonalt utdanningsregister. Kunnskapsdepartementet står for bestillingen.

 

Les rapport Last ned rapport