Dette snakkar vi om:

Illustrasjon fra sykehuskorridor
20.09.2022

Framtidige kompetansebehov– et oppdatert kunnskapsgrunnlag

Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018.

Les rapport Last ned rapport
Tre studenter
15.09.2022

Hvor gode er vi egentlig på data?

Hvor gode er vi til å lese og regne? Hvor gode er vi til å løse vanlige problemer på internett? Svarene er på vei, for nå starter verdens største testing av voksnes grunnleggende ferdigheter.

Les artikkelen
31.08.2022

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelseEn kartlegging av nytteverdi og organisering av ordningen

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Les rapport Last ned rapport
Interiør, tre personer ser på skjerm, mac, som står på et bord
30.08.2022

Avtalelengder og tidsbruk i ph.d.-utdanninga

Dette notatet tar for seg avtalelengder, tidsbruk, gjennomføring og frafall i doktorgradsutdanninga. 
Grunnlaget for notatet er data fra Felles studentsystem. 

Les rapport Last ned rapport
26.08.2022

Bransjeprogrammet 2020-2021

Denne rapporten presenterer overordnet statistikk om innrapporterte kompetansetilbud i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Les rapport Last ned rapport
17.08.2022

Ny kunnskap om studentenes hverdag

– Levekårsundersøkelsen for studenter gir oss oppdatert, detaljert og viktig kunnskap om hvordan studentene har det, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Les artikkelen
25.07.2022

Flere kommer inn på sitt førstevalg

Ikke siden 2005 har så mange søkere fått tilbud om å begynne på det studiet de har aller mest lyst til.

Les artikkelen
Viser personer som sitter foran pc.
01.07.2022

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Les rapport Last ned rapport