Hopp til hovedinnhold

Karriereveiledning og utdanningsvalg

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med karriereveiledning og utdanningsvalg.

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning, karrierelæring eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

Jobber du med karriereveiledning?

Vi har mange tjenester og ressurser for deg som jobber som karriereveileder, rådgiver, lærer, leder eller som har en annen rolle i tilknytning til en karriereveiledningstjeneste.

Oppdraga og prosjekta våre

Vi jobbar med utvikling av politikk og verkemiddel på karriererettleiingsområdet, og har fleire pågåande prosjekt på feltet.

Om karriereveiledning

Vi har nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene i Norge.

Ønsker du karriereveiledning?

Vi har flere tjenester for deg som ønsker karriereveiledning og informasjon om utdanning, yrker og arbeid.

Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase

Hjelp oss med innspill på rammeverk! Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet forslag til et Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase. Rammeverket retter seg både mot universiteter, høgskoler, instituttsektoren og sykehus.

Sist publiserte