Hopp til hovedinnhold

Karriereveiledning og utdanningsvalg

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med karriereveiledning og utdanningsvalg.

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er en faglig standard og et verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer.

Jobber du med karriereveiledning?

Vi har mange tjenester og ressurser for deg som jobber som karriereveileder, rådgiver, lærer, leder eller som har en annen rolle i tilknytning til en karriereveiledningstjeneste.

Oppdraga og prosjekta våre

Vi jobbar med utvikling av politikk og verkemiddel på karriererettleiingsområdet, og har fleire pågåande prosjekt på feltet.

Om karriereveiledning

Vi har nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene i Norge.

Ønsker du karriereveiledning?

Vi har flere tjenester for deg som ønsker karriereveiledning og informasjon om utdanning, yrker og arbeid.

Sist publiserte