Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir hvordan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samler inn og bruker personopplysninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble etablert 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Diku, Kompetanse Norge og Universell, samt deler av Unit og NSD. I forlengelsen av denne sammenslåingen arbeider vi bl.a. med å etablere en ny intern organisering, og å etablere nye, felles nettsider. Inntil dette arbeidet er sluttført vil personvernerklæringene for de innfusjonerte virksomhetene fortsette å gjelde og gi veiledning om hvordan HK-dirs ulike divisjoner håndterer personopplysninger. Vi viser derfor inntil videre til personvernerklæringene for hhv. Diku, Kompetanse Norge, Universell, Unit og NSD. HK-dir har imidlertid fra 1. juli 2021 oppnevnt et felles personvernombud, som kan kontaktes ved alle spørsmål knyttet til personvern i HK-dir.

Se Datatilsynets nettsider om personopplysninger.