Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir hvordan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samler inn og bruker personopplysninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble etablert 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Diku, Kompetanse Norge og Universell, samt deler av Unit og NSD. I tillegg har HK-dir overtatt en del oppgaver fra NOKUT fra og med 1. januar 2023. 

I forlengelsen av denne sammenslåingen arbeider vi bl.a. med å etablere en ny intern organisering, og å etablere nye, felles nettsider. Inntil dette arbeidet er sluttført vil personvernerklæringene for de innfusjonerte virksomhetene fortsette å gjelde og gi veiledning om hvordan HK-dirs ulike divisjoner håndterer personopplysninger. 

Vi viser derfor inntil videre til personvernerklæringene for hhv. Diku, Kompetanse Norge, Universell og NSD. Vi viser også til en egen personvernerklæring knyttet til vår behandling av personopplysninger i forbindelse med vår behandling av søknader om godkjennelse av utenlandsk utdanning, overtatt fra NOKUT fra og med 1. januar 2023. HK-dir har oppnevnt et felles personvernombud, som kan kontaktes ved alle spørsmål knyttet til personvern i HK-dir.

Se Datatilsynets nettsider om personopplysninger.