Hopp til hovedinnhold

Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase

Hjelp oss med innspill på rammeverk! Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet forslag til et Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase. Rammeverket retter seg både mot universiteter, høgskoler, instituttsektoren og sykehus.

Sist oppdatert : 20. mars 2024

Oppdraget har sin bakgrunn i Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling fra 2021, der karriereveiledning ble definert som ett av fem innsatsområder. Det er også foreslått å forskriftsfeste et ansvar for å tilby karriereveiledning til stipendiater og postdoktorer i den nye «Forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger», som er ute på høring i disse dager.

Hjelp oss å lage et best mulig rammeverk

Rammeverket er ikke ferdig utviklet, og for at det skal bli så godt som mulig, ønsker vi innspill og tilbakemeldinger fra både ledere, ansatte og andre aktører i UH-sektoren, institutt-sektoren og sykehusene. Uansett rolle, oppgave eller ansvar du har i relasjon til karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase - alle innspill er verdifulle!

Slik gir du innspill

Start med å se gjennom dokumentet Forslag til Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase. Du kan også klikke deg gjennom en Power Point presentasjon for å få en rask oversikt over rammeverket.

Vi ønsker dine innspill og tilbakemeldinger i et eget skjema (Forms):

Du velger selv hvor mye du vil svare på, alle innspill er nyttige for oss. Innspillene vil ikke bli delt eller publisert, de vil kun brukes av HK-dir for å ferdigstille rammeverket.

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger, ta kontakt med Tonje Gravås

Kontakt oss

Tonje Gravås

E-post:tonje.gravas@hkdir.no