Hopp til hovedinnhold

Høyere utdanning og forskning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere utdanning og forskning.

Internasjonalisering

Vi skal styrke samarbeidet mellom norsk høyere utdanning og internasjonale miljøer.

Digital omstilling

Vi skal bidra til digital omstilling av universitet- og høyskolesektoren.

Sikkerhet

Vi har ansvar for løpende styring og oppfølging av flere områder innenfor sikkerhet i universitet- og høyskolesektoren.

Universell utforming og læringsmiljø

Vi jobber med universell utforming, inkludering og helhetlig læringsmiljø i høyere utdanning.

Vurdere kandidat med utenlandsk utdanning

For deg som skal vurdere en kandidat til studieopptak eller skal ansette noen med utenlandsk utdanning.

Felles klagenemnd for klagesaker

Nemnda handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort av høgare utdanningsinstitusjonar overfor studentar etter universitets- og høyskoleloven.

Sist publiserte