Hopp til hovedinnhold

Høyere utdanning og forskning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere utdanning og forskning.

Kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Vi skal bidra til kvalitetsutvikling i høgare utdanning, gjennom å dele kunnskap og erfaringar.

Internasjonalisering

Vi skal styrke samarbeidet mellom norsk høyere utdanning og internasjonale miljøer.

Digital omstilling

Vi skal bidra til digital omstilling av universitet- og høyskolesektoren.

Sikkerhet

Vi har ansvar for løpende styring og oppfølging av flere områder innenfor sikkerhet i universitet- og høyskolesektoren.

Forskning

Vi har blant annet ansvar for nasjonal forskerskole, register over vitenskapelige publiseringskanaler og database for statistikk om høyere utdanning.

Universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljø

Veiledning og verktøy for deg som jobber med inkludering, universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø.

Vurdere kandidat med utenlandsk utdanning

For deg som skal vurdere en kandidat til studieopptak eller skal ansette noen med utenlandsk utdanning.

Felles klagenemnd for klagesaker

Nemnda handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort av høgare utdanningsinstitusjonar overfor studentar etter universitets- og høyskoleloven.

Sist publiserte