Hopp til hovedinnhold

Universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljø

Veiledning og verktøy for deg som jobber med inkludering, universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø.

Universell utforming av fysisk læringsmiljø

Utforming av bygg, uteområder og læringsarealer har betydning for studentenes muligheter for å delta i utdanningen.

Universell utforming av digitalt læringsmiljø

IKT-løsninger ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner skal være universelt utformet.

Individuell tilrettelegging for studenter

Studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging i studiesituasjonen.

Universell utforming av pedagogisk læringsmiljø

Inkluderende undervisning kan redusere behovet for individuell tilrettelegging og øke studentenes motivasjon og prestasjoner.

Psykososialt og organisatorisk læringsmiljø

Utdanningsinstitusjonene skal ha læringsmiljøutvalg (LMU) og sørge for at studentene har et læringsmiljø som ivaretar deres helse, sikkerhet og velferd.

Veiledning og hjelp i læringsmiljøarbeidet

HK-dir gir faglige råd og veiledning om hvordan utdanningsinstitusjonene kan jobbe for et helhetlig og inkluderende læringsmiljø for alle studenter.

Sist publiserte