Hopp til hovedinnhold

Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Programmet skal bidra til å styrke arbeidet med universell utforming ved utdanningsinstitusjonene.

Hva er Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Kompetanseprogrammet for universell utforming er tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD).

Målet med ordningen er å styrke arbeidet med universell utforming som strategi for bedre læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene.

Midlene kan gå til prosjekter om universell utforming av institusjonenes læringsmiljø, hvor målet er at institusjonene skal bygge kompetanse og iverksette tiltak for inkludering av alle studenter.

Hvem står bak

Tilskuddsordningen finansieres av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og blir administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er avdeling for universell utforming og læringsmiljø som er faglig ansvarlig for denne tilskuddsordningen i direktoratet.

Hensikt

Styrke arbeidet med universell utforming for et inkluderende læringsmiljø

Maksimal søknadssum for læringsmiljømidler er 200 000 kroner.

Eksempler på prosjekter:

  • Kunnskapsspredning og formidling (for eksempel fagdager, seminarer mv.)
  • Opplæring/kompetanseheving av ansatte
  • Utvikling av programmer eller tjenester
  • Kartlegginger
  • Planarbeid

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Midlene stilles til rådighet for søkere fra universiteter, høyskoler og fagskoler. Søknadene må forankres i en avdeling, et fakultet eller et institutt eller tilsvarende organisasjonsenhet. Søkere utenfor sektoren kan ikke stå som søker av midler.

Disse har fått midler