Hopp til hovedinnhold

Kompetanseprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Programmet skal bidra til å styrke arbeidet med universell utforming ved utdanningsinstitusjonene.

Hva er Kompetanseprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Kompetanseprogrammet for universell utforming er tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD).

Målet med ordningen er å styrke arbeidet med universell utforming som fagområde og strategi for bedre læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene.

 • Faglige stimuleringsmidler som skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning. Målet er at studentene skal lære noe om universell utforming gjennom sine studier.
 • Læringsmiljømidler som skal gå til prosjekter om universell utforming av institusjonenes læringsmiljø, og målet er at institusjonene skal bygge kompetanse og iverksette tiltak for inkludering av alle studenter.

Hvem står bak

Tilskuddsordningen finansieres av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og blir administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er avdeling for universell utforming og læringsmiljø som er faglig ansvarlig for denne tilskuddsordningen i HK-dir.

Hensikt

Styrke arbeidet med universell utforming for et inkluderende læringsmiljø

Maksimal søknadssum for læringsmiljømidler er 200 000 kroner.

Eksempler på prosjekter:

 • Kunnskapsspredning og formidling (for eksempel fagdager, seminarer mv.)
 • Opplæring/kompetanseheving av ansatte
 • Utvikling av programmer eller tjenester
 • Kartlegginger

Styrke universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep

Eksempler på prosjekter:

 • Utvikling av undervisningsmateriell og studielitteratur
 • Gjennomgang og endring av fagplaner
 • Nettverksarbeid / fagsamlinger for studenter og ansatte
 • Kompetanseheving av egne ansatte
 • Utvikling av mindre kurs / workshops innen et emne
 • Veiledning av studentoppgaver

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Midlene stilles til rådighet for søkere fra universiteter, høyskoler og fagskoler. Søknadene må forankres i en avdeling, et fakultet eller et institutt eller tilsvarende organisasjonsenhet. Søkere utenfor sektoren kan ikke stå som søker av midler.

Disse har fått midler