Hopp til hovedinnhold

Universellforum på nett

Universellforum på nett er en møteplass i Teams og digitale temamøter for ansatte som arbeider med universell utforming og tilrettelegging i høyere utdanning.

Sist oppdatert : 24. juni 2024

Teams-område for faglig deling

I Teams-området kan du diskutere og utveksle erfaringer innen områdene tilrettelegging, universell utforming av IKT og universell utforming av bygg.

I tillegg deler vi nyheter og informasjon om kommende arrangement fra HK-dir i Generelt-kanalen.

Digitale temamøter

Som en del av Universellforum på nett arrangerer vi digitale temamøter.

Tema og form på møtene vil variere.

Møteplan for høsten 2024

August

  • Dokumentasjon av tilretteleggingsbehov - krav og handlingsrom. Tidspunkt: Mandag 26. august, kl. 12.30-13.30.

September

  • Universell utforming av IKT - erfaringer og lærepunkter. Tidspunkt: Midten av september.
  • Psykososialt læringsmiljø. Innretning kommer. Tidspunkt: Mandag 30. september, kl. 12.30-13.30.

Oktober

  • Klarspråk og tilgjengelig kommunikasjon. Tidspunkt: Midten av oktober.
  • Tilrettelegging i praksis. Innretning kommer. Tidspunkt: Slutten av oktober.

November

  • Universell utforming i Canvas. Innretning og tidspunkt kommer.

Er det noe du ønsker å høre mer om?

Kom gjerne med innspill på hva du ønsker å høre mer om eller om dere ønsker å dele noe fra egen institusjon.

Du kan sende en e-post til universell@hkdir.no eller melde inn på Teams.

Tidligere møter

Vi legger opptak, referat og presentasjoner fra temamøtene i Teams-området.