Hopp til hovedinnhold

Veileder i universell utforming i planlegging

Nettsted/verktøy

Hvordan planlegge for et universelt utformet samfunn?

Utviklet av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hensikten med veilederen er å bidra til økt bevisstgjøring av alle som planlegger og prosjekterer. Gjennom anbefalte vurderinger og ulike eksempler skal veilederen gi økt kunnskap og være til inspirasjon om hvordan man gjennom planlegging kan bidra til et deltakende og inkluderende samfunn for alle.