Hopp til hovedinnhold

Kunsten å lære

Retningslinje/veileder

Utgiver:Universell
Forfattere:Espen Schønfeldt
Publisert:02.05.2018

Kunsten å lære er et hefte som gir råd og tips til studieteknikk til studenter som opplever tekst som utfordrende. Heftet tar spesielt for seg hvordan bevisst bruk av spørsmål er en god fremgangsmåte for å tilnærme seg fagstoffet. Det er også konkrete eksempler på bruk av assosiasjoner, og hvordan man best mulig sorterer og bearbeider tekst for å få oversikt og bevare kunnskap.

Målgruppen for heftet er gjerne de som strever spesielt med tilnærming til tekst og fagstoff, men dette er universell og nyttig kunnskap for alle lesere. Heftet er derfor et verktøy både for bedre kvalitet på egne studier og som støtte i veiledningen av studenter som har spesielle utfordringer rundt dette med tekst.

Kunsten å lære er skrevet av pedagenten Espen Schønfeldt på oppdrag fra Universell. Schønfeldt er jurist, og har vært åpen om sin dysleksi og bruker sin kunnskap og erfaring til å formidle strategier han selv har hatt suksess med som student og yrkesutøver. Han har tidligere forfattet ressursheftene Tilpasset opplæring og Kunsten å uttrykke seg skriftlig med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Han har forelest i akademisk skriving og om læringsstrategier for utallige studenter i målgruppen ved ti ulike utdanningsinstitusjoner. På Universells konferanse om inkluderende læringsmiljø i 2015 hadde Schønfeldt foredrag om læringsstrategier og studieteknikk.