Hopp til hovedinnhold

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse

En kartlegging av nytteverdi og organisering av ordningen

RapportTilhører rapportserie: Nei

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Elinor J. Olaussen, Lars Jørgensen
Publisert:31.08.2022