Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Internasjonalisering

Vi skal styrke samarbeidet mellom norsk høyere utdanning og internasjonale miljøer.

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Retningslinjene gir en oversikt over lover og andre føringer som norsk kunnskapssektor må overholde, og peker på sentrale vurderinger og fremgangsmåter for fagmiljøer og for institusjonsledelse og administrasjon.

Samarbeid med Panoramalandene

Slik jobber vi sammen med Panoramalandene.

Utvida stipend til dekning av skulepengar ved utvalde lærestader

Norske studentar kan ha rett på utvida stipend frå Lånekassen når dei studerer ved enkelte utanlandske universitet og høgskular av særs høg kvalitet.

Stipendordningar for internasjonale studentar

Utgreiing om modellar for stipendordningar for internasjonale studentar frå utanfor EØS og Sveits.