Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering

Vi skal styrke samarbeidet mellom norsk høyere utdanning og internasjonale miljøer.

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Retningslinjene gir en oversikt over lover og andre føringer som norsk kunnskapssektor må overholde, og peker på sentrale vurderinger og fremgangsmåter for fagmiljøer og for institusjonsledelse og administrasjon.

Profilering av Norge som studie-og samarbeidsland

Ressurser, verktøy og inspirasjon til arbeidet med profilering av Norge som studie- og samarbeidsland.

Samarbeid med Panoramalandene

Slik jobber vi sammen med Panoramalandene.

Stipendordningar for internasjonale studentar

Utgreiing om modellar for stipendordningar for internasjonale studentar frå utanfor EØS og Sveits.

Utvida stipend til dekning av skulepengar ved utvalde lærestader

Norske studentar kan ha rett på utvida stipend frå Lånekassen når dei studerer ved enkelte utanlandske universitet og høgskular av særs høg kvalitet.