Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Retningslinjene gir en oversikt over lover og andre føringer som norsk kunnskapssektor må overholde, og peker på sentrale vurderinger og fremgangsmåter for fagmiljøer og for institusjonsledelse og administrasjon. Retningslinjene tilbyr verktøy for å håndtere risikoer og styrke sikkerheten i internasjonalt samarbeid.

Overordnede råd for institusjonsledelse og administrasjon

Her finner du en oppsummering av råd rettet mot institusjonsledelse og administrasjon for utvikling av systemer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Overordnede råd for fagmiljø

Her finner du en oppsummering av råd rettet mot fagmiljø for å utvikle ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Her finner du ressurser knyttet til forskningssamarbeid, åpen forskning og deling, og avtaler om forskningssamarbeid.

Internasjonalt høyere utdanningssamarbeid

Her finner du en oversikt over kjente utfordringer i internasjonalt samarbeid om høyere utdanning og hva som bør kartlegges med hensyn til samarbeidsland og partnerinstitusjon.

Risiko- og sikkerhetsstyring ved kunnskapsinstitusjonen

Her finner du ressurser knyttet til sikkerhetsstyring, rekruttering og ansettelse, og ivaretakelse av ansatte, studenter og gjesteforskere.

Akademiske verdier og forskningsetikk

Her finner du ressurser knyttet til akademisk frihet, åpen forskning og forskningsetikk.

Eksportkontroll, forhåndstillatelse og oppholdstillatelse

Her finner du en oversikt over føringer i eksportkontrollforskriften og internasjonale sanksjoner, ansvaret kunnskapssektoren har på området og anbefalte vurderinger for institusjonsledelse og fagmiljø.

Informasjonssikkerhet og personvern

Her finner du en oversikt over lovverk og verktøy knyttet til utfordringer og ansvar innenfor informasjonssikkerhet og personvern. Hva bør en tenke på når en skal samarbeide digitalt med utenlandske partnere?

Verdt å vite

Begreper, behov og målgruppe

Innføring i hva ansvarlighet i internasjonalt kunnskapssamarbeid er, hvem retningslinjene er for, og ulike begrepsavklaringer.

Myndigheter og ansvarsområder - hvem gjør hva i Norge?

Institusjoner og ansvarsområder som er viktige for etterlevelsen av ansvarlighet i internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Slik har vi arbeidet med retningslinjene

Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid skal være en ressurs for kunnskapssektoren i planlegging av internasjonalt samarbeid.

Har du forslag til forbedringer?

Forskningsrådet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse