Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Retningslinjene gir en oversikt over lover og andre føringer som norsk kunnskapssektor må overholde, og peker på sentrale vurderinger og fremgangsmåter for fagmiljøer og for institusjonsledelse og administrasjon. Retningslinjene tilbyr verktøy for å håndtere risikoer og styrke sikkerheten i internasjonalt samarbeid.

Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Her finner du ressurser knyttet til forskningssamarbeid, åpen forskning og deling, og avtaler om forskningssamarbeid.

Internasjonalt høyere utdanningssamarbeid

Her finner du en oversikt over kjente utfordringer i internasjonalt samarbeid om høyere utdanning og hva som bør kartlegges med hensyn til samarbeidsland og partnerinstitusjon.

Risiko- og sikkerhetsstyring ved kunnskapsinstitusjonen

Her finner du ressurser knyttet til sikkerhetsstyring, rekruttering og ansettelse, og ivaretakelse av ansatte, studenter og gjesteforskere.

Akademiske verdier og forskningsetikk

Her finner du ressurser knyttet til akademisk frihet, åpen forskning og forskningsetikk.

Eksportkontroll, forhåndstillatelse og oppholdstillatelse

Her finner du en oversikt over føringer i eksportkontrollforskriften og internasjonale sanksjoner, ansvaret kunnskapssektoren har på området og anbefalte vurderinger for institusjonsledelse og fagmiljø.

Informasjonssikkerhet og personvern

Her finner du en oversikt over lovverk og verktøy knyttet til utfordringer og ansvar innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

Les rapporten

Overordnede råd

Begreper, behov og målgruppe

Myndigheter og ansvarsområder - hvem gjør hva i Norge?

Nedenfor følger en oversikt over institusjoner og ansvarsområder, som på ulike måter er viktige for etterlevelsen av ansvarlighet i internasjonalt kunnskapssamarbeid. Noen av disse institusjonene har helhetlig ansvar nasjonalt og alle, bortsett fra E-tjenesten, kan bidra med råd til kunnskapssektoren.

Slik har vi arbeidet med retningslinjene

Har du forslag til forbedringer?

Forskningsrådet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse