Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Her finner du ressurser knyttet til forskningssamarbeid, åpen forskning og deling, og avtaler om forskningssamarbeid.

Partnerskap på forskningsfeltet

Hva kjennetegner et vellykket partnerskap og hvordan kan en sikre likeverd?

Åpen forskning og deling

Hva innebærer åpen forskning og deling? Hva kan deles, og hvilken informasjon må beskyttes?

Avtaler om forskningssamarbeid

Hva bør vurderes når en inngår avtaler om forskningssamarbeid? Hva bør en slik avtale inneholde?

Informasjonssikkerhet og personvern

Hva innebærer informasjonssikkerhet og hvilket ansvar har institusjonene for informasjonssikkerhet og personvern?

Eksportkontroll, forhåndstillatelse og oppholdstillatelse

Hvordan bør eksportkontroll og internasjonale sanksjoner innlemmes i vurderinger av internasjonalt kunnskapssamarbeid? Når må du søke forhåndstillatelse?

Invitasjon og ivaretakelse av gjesteforskere

Hva bør man tenke på når man rekrutterer gjesteforskere og gjesteforelesere?