Hopp til hovedinnhold

Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid: Verdivurdering og eksportkontroll

Hvordan skal institusjoner i kunnskapssektoren best kunne vurdere hva slags informasjon, infrastruktur og andre verdier de må beskytte i internasjonalt samarbeid?

Tidspunkt: 11. mars 2024 kl. 09.00- 11. mars 2024 kl. 10.15
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Og hvordan skal de sikre at en slik verdivurdering også innfrir eksportkontrollforskriftens bestemmelser om å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen?

Dette er sentrale problemstillinger på dette webinaret om ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Om webinarserien

I august 2023 lanserte regjeringen Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid. HK-dir og Forskningsrådet har utviklet disse retningslinjene i samarbeid med kunnskapssektoren og myndighetsorganer.

I forbindelse med dette arbeidet meldte kunnskapssektoren om behov for erfarings- og kunnskapsdeling innen en rekke temaer. Derfor lanserer vi nå en webinarserie hvor vi setter søkelyset på ulike utfordringer når det gjelder å ivareta akademiske verdier, etikk og sikkerhet i internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Om webinaret: Verdivurdering og eksportkontroll

Målgruppe: Ledelse og administrasjon ved kunnskapsinstitusjoner, samt myndighetsorganer.

Program

I dette webinaret skal vi se nærmere på hva verdivurdering knyttet til eksportkontroll innebærer og hvordan ulike kunnskapsinstitusjoner organiserer dette arbeidet.

HK-dir vil gi en innledning til denne tematikken. Deretter deler Universitetet i Stavanger og OsloMet erfaringer fra deres arbeid med verdivurdering og utvikling av interne prosedyrer for å sikre at de etterlever eksportkontrollforskriften.

  • Innledning v/Agnethe Sidselrud (fagdirektør, HK-dir)
  • Kartlegging av informasjonsverdier og verdier underlagt eksportkontroll v/Christian Ruby Sommer (seniorrådgiver, divisjon for organisasjon og infrastruktur, Universitetet i Stavanger)
  • Eksportkontroll i verdivurdering og sikker rekruttering v/Kine Bylterud (sikkerhetsleder, OsloMet)
  • Spørsmål fra den digitale salen

Vi gjør opptak av presentasjonene og publiserer disse på arrangementssiden i etterkant av webinaret. Vi gjør ikke opptak av spørsmål fra salen til innlederne.

Kort om: Verdivurdering

Verdivurdering inngår som en del av institusjonenes sikkerhetsstyring. Det innebærer å kartlegge og analysere hvilken informasjon, infrastruktur og andre verdier, som for eksempel akademisk frihet, som må skjermes eller beskyttes.

Kort om: Eksportkontrollforskriften

Eksportkontrollforskriften for kunnskapsoverføring er forankret i internasjonale avtaler som skal hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og militær opprustning. Undervanns- og materialteknologi er eksempler på fagfelt med militær relevans og hvor vi vet at enkelte utenlandske aktører forsøker å skaffe kunnskap fra Norge til militær bruk i hjemlandet.

Institusjonene må derfor gjøre eksportkontrollvurderinger ved rekruttering av vitenskapelig personell, mottak av gjesteforskere og opptak ved enkelte emner på ph.d.- og masternivå. Eksportkontrollforskriften peker på informasjon, kunnskap og utstyr som må institusjonene må skjerme og innlemme i sikkerhetsstyringen. Dette er en kompleks oppgave og mange lurer på hvordan de kan gripe dette an.

Velkommen til webinar!

Påmeldingsfrist

Utløpt

Hege Toje

E-post:hege.toje@hkdir.no