Hopp til hovedinnhold

Ansvarlig internasjonalt samarbeid: Forskningsetikk i internasjonale samarbeidsrelasjoner

Økte geopolitiske spenninger, autoritære regimer på fremmarsj i verden og utvikling av kunstig intelligens setter forskningen og forskningsetikken på nye prøver.

Tidspunkt: 25. april 2024 kl. 12.00- 25. april 2024 kl. 13.15
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Last ned presentasjonene fra webinaret

Hvilke forskningsetiske problemstillinger møter den enkelte forsker, og hvordan håndteres disse i praksis? Hvorfor er det viktig at retningslinjene for ansvarlig internasjonalt samarbeid ses i sammenheng med institusjonenes brede ansvar for forskningsetikk? Hva er gode modeller for å håndtere beslutninger knyttet til internasjonalt samarbeid på institusjonene?

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å utvikle kunnskap for å kunne løse store samfunnsutfordringer i vår tid. Forskningsetiske prinsipper om gode konsekvenser og åpenhet er grunnleggende for slikt samarbeid sammen med normer om universalisme og ikke-diskriminering. Samtidig er det økt vektlegging av behovet for sikkerhet og nasjonale interesser i den nye geopolitiske situasjonen vi står i.

I samarbeid med autoritære stater kan det oppstå spørsmål knyttet til ivaretakelsen av akademisk frihet. Forskningsetikk formuleres og forvaltes ulikt i forskjellige deler av verden. Hvilke lovverk og retningslinjer som skal gjelde for samarbeidet kan være uklart. Forskning i lav - og mellominntektsland kan gi opphav til egne utfordringer knyttet til prinsippene rettferdighet og respekt. De nasjonale forskningsetiske komiteene utgav i fjor en ny veileder for å støtte institusjonenes arbeid med å ivareta det brede ansvaret for forskningsetikk.

På dette webinaret vil vi diskutere hvordan ulike forskningsetiske spørsmål i internasjonalt samarbeid kan håndteres i praksis fra ulike ståsteder. Målgruppen for seminaret er institusjonsledelse, instituttledere, forskere og forskningsledere. Arrangementet er et samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Forskningsrådet og De nasjonale forskningsetiske komiteene. Deler av webinaret vil bli tatt opp. Opptaket vil bli lastet opp på arrangementsiden i etterkant av webinaret. Husk å holde mikrofon og kamera avslått under presentasjonene.

Program

"Ansvarlig samarbeid som en del av forskningsetikken" v/Helene Ingierd, Direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

«Forskningsetiske utfordringer ved internasjonalt samarbeid,
administrative rutiner og forskningsstøtte - modeller for å håndtere beslutninger knyttet til internasjonalt samarbeid» v/ Ann Camilla Krogh, Forsknings- og innovasjonsdirektør, Universitetet i Agder

«Ansvarlig forskningssamarbeid med «vanskelige» land» v/Heidi Østbø Haugen, Professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo, leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Påmeldingsfrist

Utløpt

Hege Toje

E-post:hege.toje@hkdir.no