Hopp til hovedinnhold

Risiko- og sikkerhetsstyring ved kunnskapsinstitusjonen

Her finner du ressurser knyttet til sikkerhetsstyring, rekruttering og ansettelse, og ivaretakelse av ansatte, studenter og gjesteforskere.

Krav til sikkerhetsstyring

Hvorfor må man tenke på risiko og sikkerhet når det kommer til internasjonalt akademisk samarbeid?

Rekruttering og ansettelse

Hvilke vurderinger bør gjøres i forbindelse med rekruttering og ansettelse? Hvilke muligheter har en til å gjøre bakgrunnssjekk på søkere?

Ansatte i utlandet

Hvilket ansvar har institusjonen for ansatte med arbeidsted i utlandet og hvilke regler gjelder?

Ansatte ved norske institusjoner

Hvordan kan kryssende lojaliteter og bindinger hos ansatte representere en risiko og hvordan kan slike sårbarheter håndteres på en god måte?

Invitasjon og ivaretakelse av gjesteforskere

Hva bør man tenke på når man rekrutterer gjesteforskere og gjesteforelesere?

Studenter i utlandet

Hvilket ansvar har høyere utdanningsinstitusjonens for studenter på utenlandsopphold?