Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt høyere utdanningssamarbeid

Her finner du en oversikt over kjente utfordringer i internasjonalt samarbeid om høyere utdanning og hva som bør kartlegges med hensyn til samarbeidsland og partnerinstitusjon.

Partnerskap innen høyere utdanning

Hvilke spørsmål bør vurderes ved inngåelse av høyere utdanningssamarbeid og avtaler om studentutveksling?

Høyere utdanningsavtaler

Hva bør institusjonsledelse og administrasjon vurdere når utdanningsavtaler skal inngås?

Studentutveksling

Hvilket ansvar har høyere utdanningsinstitusjonens for studenter på utenlandsopphold og hvilke vurderinger bør gjøres?

Informasjonssikkerhet og personvern

Hva innebærer informasjonssikkerhet og hvilket ansvar har institusjonene for informasjonssikkerhet og personvern?

Eksportkontroll, forhåndstillatelse og oppholdstillatelse

Hvordan bør eksportkontroll og internasjonale sanksjoner innlemmes i vurderinger av internasjonalt kunnskapssamarbeid? Når må du søke forhåndstillatelse?

Invitasjon og ivaretakelse av gjesteforskere

Hva bør man tenke på når man rekrutterer gjesteforskere og gjesteforelesere?