Hopp til hovedinnhold

INTPART

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

INTPART bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Hva er INTPART

INTPART skal legge til rette for varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

INTPART-programmet er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021–2027).

Hvem står bak

Partnerskapsprogrammet INTPART finansieres av Kunnskapsdepartementet og administreres av Direktoratet for høyre utdanning og Forskningsrådet i samarbeid.

Les om INTPART-prosjekter på Forskningsrådets nettsider.

Hensikt

Formålet med programmet er å utvikle fremragende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid.

INTPART bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon. I alt har INTPART-programmet støttet 137 prosjekt så langt, og mer enn 750 millioner kroner har blitt tildelt.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Norske

  • universiteter
  • høyskoler
  • forskningsinstitutt

INTPART

E-post:intpart@hkdir.no