Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid

Elever som reiser på utvekslingsopphold i videregående opplæring, kan få støtte fra Lånekassen hvis de reiser med en godkjent utvekslingsorganisasjon eller et godkjent utvekslingssamarbeid.

eTwinning - digitalt prosjektsamarbeid mellom skoler og barnehager

eTwinning er et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage, og legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land.

Sist publiserte