Hopp til hovedinnhold

Barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid

Elever som reiser på utvekslingsopphold i videregående opplæring, kan få støtte fra Lånekassen hvis de reiser med en godkjent utvekslingsorganisasjon eller et godkjent utvekslingssamarbeid.

eTwinning – digitalt prosjektsamarbeid mellom skoler og barnehager

eTwinning er et gratis tilbud til lærere og elever som legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land.

Sist publiserte