Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Sist oppdatert : 20. juni 2023

Institusjoner kan få finansiering til alt fra læringsopphold i utlandet for ansatte og elever, til større samarbeidsprosjekter med muligheter for erfaringsutveksling og innovasjon.

Det er stor grad av sammenfall mellom europeiske, nordiske og norske mål på utdanningsfeltet. Derfor kan Erasmus+ og Nordplus være en integrert del av arbeidet med læreplanene.

Internasjonalt samarbeid har også en direkte effekt for elever og ansatte som deltar. Å delta på et læringsopphold i utlandet bidrar blant annet til personlig vekst, læring og motivasjon for ansatte og elever.

For perioden 2021-2027 er grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold prioritert i Erasmus+. Det er klare paralleller mellom disse prioriteringene og sentrale temaer i fagfornyelsen.

Nordplus støttar tiltak som styrker og utviklar det nordiske utdanningssamarbeidet og bidrar til å skape eit felles nordisk og baltisk utdanningsområde. Du kan få støtte til samarbeidsprosjekt, nettverksbygging og mobilitet.