Hopp til hovedinnhold

Godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid

Elever som reiser på utvekslingsopphold i videregående opplæring, kan få støtte fra Lånekassen hvis de reiser med en godkjent utvekslingsorganisasjon eller et godkjent utvekslingssamarbeid.

Sist oppdatert : 9. november 2023

Organisasjoner som tilbyr utvekslingsopphold andre året i videregående opplæring (vg2) kan søke HK-dir om godkjenning slik at elevene som reiser på utveksling kan få støtte fra Lånekassen.
Skoleeiere kan søke om å få godkjent et utvekslingssamarbeid, slik at elever som deltar i samarbeidet kan få støtte gjennom Lånekassen. Et utvekslingssamarbeid er en avtale om at elever fra en norsk videregående skole kan ha et studieopphold på en videregående skole i utlandet (som regel i Vg2).

Hensikten med ordningen er å sikre at elevene som reiser på utveksling i videregående opplæring får et faglig og sosialt godt opphold.
Godkjenningen for utdanningsstøtte innebærer at elever får rett til støtte fra Lånekassen når de reiser på kortere studieopphold i utlandet (som regel hele eller deler av Vg2).

Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt direktoratet ansvaret for forvaltning av forskriften.

Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner

Utvekslingsorganisasjonene gir muligheter for elever i andre året i videregående opplæring (vg2) til å ta et utvekslingsår i utlandet.

Godkjenningen for utdanningsstøtte innebærer at elever får rett til støtte fra Lånekassen når de reiser på utveksling i vg2 hvis de reiser med en godkjent utvekslingsorganisasjon. Ordningen er derfor viktig for at elever skal ha mulighet til å gjennomføre utvekslingsopphold i videregående skole, uavhengig av sosio-økonomisk bakgrunn.

Godkjenning for utdanningsstøtte innebærer ikke økonomisk støtte til utvekslingsorganisasjonen.

Hvem kan søke godkjenning

Organisasjoner som:

  • tilbyr utveksling til Vg2-elever
  • er registrert i Brønnøysundregisteret
  • har kontoradresse i Norge

Godkjenning av utvekslingssamarbeid

Et utvekslingssamarbeid er en avtale om at elever fra en norsk videregående skole kan ha et studieopphold på en videregående skole i utlandet (som regel i Vg2).

Den norske skolen kan søke om å få godkjent utvekslingssamarbeidet, slik at elever som deltar i samarbeidet kan få støtte gjennom Lånekassen.
Godkjenningen for utdanningsstøtte innebærer at elever får rett til støtte fra Lånekassen hvis de reiser gjennom et godkjent utvekslingssamarbeid. Ordningen er derfor viktig for at elever skal ha mulighet til å gjennomføre utvekslingsopphold i videregående skole, uavhengig av sosio-økonomisk bakgrunn.

Godkjenning for utdanningsstøtte innebærer ikke økonomisk støtte til den norske skolen/skoleeier.

Hvem kan søke godkjenning

Alle offentlige videregående skoler kan søke. Det er skoleeier (fylkeskommunen) som søker på vegne av skolen.

Videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 kan også søke.

Lånekassen

Veileder til forskrift

Vi har laget en veileder til forskriften. Veilederen skal klargjøre vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte, og er nyttig å lese for organisasjoner og skoleeiere som ønsker å søke om godkjenning for utdanningsstøtte.

Brukerundersøkelser

HK-dir gjennomfører regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i vg2. Undersøkelsene skal gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt.

Undersøkelsene gir et godt bilde av elevenes opplevelse og utbytte av utvekslingsopphold.

Fra og med 2023 gjennomføres spørreundersøkelsen blant utvekslingselever hvert år. Notat om årets undersøkelse: Undersøkelse blant elever på utenlandsopphold i videregående opplæring.

Tidligere undersøkelser

Kontakt oss

Aud Trohaug

E-post:aud.trohaug@hkdir.no

Kontakt oss

Dag Otto Brænde

E-post:Dag.Brende@hkdir.no