Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere yrkesfaglig utdanning.

Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjon til fylkeskommunene som har ansvar for å fordele driftsmidler til private og offentlige fagskoler.

Inkludering og universell utforming

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, og et godt inkluderende læringsmiljø tar hensyn til mangfold og funksjonsnedsettelse.

Nasjonal klagenemnd for høgare yrkesfagleg utdanning

Klagenemnda handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort i medhald av lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskulelova).

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Sist publiserte