Hopp til hovedinnhold

Høyere yrkesfaglig utdanning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere yrkesfaglig utdanning.

Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjon til fylkeskommunene som har ansvar for å fordele driftsmidler til private og offentlige fagskoler.

Universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljø

Veiledning og verktøy for deg som jobber med inkludering, universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø.

Nasjonal klagenemnd for høgare yrkesfagleg utdanning

Klagenemnda handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort i medhald av lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskulelova).

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Sist publiserte