Hopp til hovedinnhold

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning

Prisen skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere yrkesfaglig utdanning, og stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Hvem kan søke

Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere tiltak ved egen institusjon. Hver institusjon kan maksimalt nominere to tiltak. Nominasjonene kan ikke rangeres.

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Formålet med utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norske høyere yrkesfaglig utdanning, og å stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten. Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere tiltak ved egen institusjon. Hver institusjon kan maksimalt nominere to tiltak. Nominasjonene kan ikke rangeres. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Tilskuddsbeløp

Prisen er på 1 000 000 kroner.

Vilkår for tilskuddet

For å kunne motta prisen må tiltaket oppfylle følgende kriterier:

Tiltaket:

  • bidrar til oppdatert og yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning.
  • bidrar vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.
  • gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
  • er velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
  • har overføringsverdi til annen høyere yrkesfaglig utdanning. 

Slik søker du

Nominasjon sendes inn gjennom Søknads- og rapporteringsportalen Espresso Logg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord. Du kan registrere ny bruker eller bruke samme informasjon som du logget deg inn med tidligere.

I Espresso finner du en oversikt over programmer som har åpne søknadsfrister, med en lenke for å opprette nominasjon.

Vi tilbyr individuell veiledning for nominasjon på oppfordring frem til nominasjonsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom utkast til nominasjon.

Kontakt oss for avtale (se kontaktperson nederst på siden).

Krav til søknaden

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må nominasjonen vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.

Slik behandler vi søknaden

HK-dir oppnevner en jury med erfaring fra og kjennskap til fagskoleutdanning nasjonalt og internasjonalt, og med studentrepresentasjon. Juryen skal bestå av minimum fire medlemmer og det vil bli lagt vekt på god kjønnsbalanse.

HK-dir skal oppnevne en juryleder blant jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Ved stemmelikhet har jurylederen dobbeltstemme.

Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene, og kåre én vinner. Juryen skal gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning og en skriftlig tilbakemelding til hvert av tiltakene. Juryen har anledning til å gi hederlig omtale utover prisvinneren, dersom det er god grunn til dette.

Funksjonstiden til juryen er ett år, men medlemmene kan oppnevnes for mer enn én periode.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid.

Vi er sekretariat for juryens arbeid.

Rapportering og oppfølging

Vinner skal ikke sende inn noen rapport etter at prisen er delt ut, men er forpliktet til å presentere sitt tiltak på en arena definert av oss.

Kontakt oss

Margareth Haukås

E-post:margareth.haukas@hkdir.no