Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Voksenopplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med voksenopplæring.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Mye av innholdet knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ligger fortsatt på kompetansenorge.no. Du finner lenker til aktuelle områder lenger ned på siden.

Modulstrukturert opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres det modulstrukturerte læreplaner for voksne i grunnopplæringen. Her finner du oppdatert informasjon om arbeidet og støtteressurser som utvikles.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Sist publiserte