Hopp til hovedinnhold

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Profiler for grunnleggende ferdigheter

Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Lesing og skriving

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre.

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte.

Regning

Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger.

Digitale ferdigheter

Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig og forsvarlig.

For veiledere i grunnleggende ferdigheter

Hjelper deg med å planlegge og tilrettelegge for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.