Hopp til hovedinnhold

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Muntlige ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene. Vi har samlet en rekke ressurser og læringsmål for deg som underviser og veileder i grunnleggende ferdigheter.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Å ha gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets alle virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb samfunnsliv og i opplæring.

Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte. Gode muntlige ferdigheter stiller også krav til nøyaktighet og korrekthet.

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Opplæring i muntlig skal ta utgangspunkt i definerte læringsmål. Gjør deg kjent med læringsmålene i muntlige ferdigheter.