Hopp til hovedinnhold

Digitale ferdigheter

Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig og forsvarlig. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene. Vi har samlet en rekke ressurser og læringsmål for deg som underviser og veileder i grunnleggende ferdigheter.

Sist oppdatert : 7. mai 2024

Digitale ferdigheter er i dag en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig og forsvarlig.

Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Bruk av digitale verktøy og tjenester vil si å løse praktiske oppgaver, finne informasjon og kunne kommunisere. Digitale ferdigheter påvirker også måten vi lærer på, vår måte å lese, skrive, regne og utrykke oss muntlig.

Læringsmål i digitale ferdigheter

Opplæring i digitale ferdigheter skal ta utgangspunkt i definerte læringsmål. Gjør deg kjent med læringsmålene i digitale ferdigheter.