Hopp til hovedinnhold

Norsk og samfunnskunnskap

Her finner du det du trenger å vite om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt innholdet i, og gjennomføringen av, prøvene i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Læreplaner og ressurser for deg som jobber med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Faglig innhold i norskprøvene

Her finner du informasjon om det faglige innholdet i norskprøven A1 - C1, samt tegnspråkprøvene. Informasjonen er beregnet for lærere som underviser i norsk for voksne innvandrere.

Administrere og gjennomføre prøver

Informasjon til deg som jobber med å administrere og gjennomføre prøver i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.

Norskkrav i arbeidslivet

Når man skal ansette nye arbeidstakere er det viktig å vurdere hvilke språkferdigheter som trengs i jobben. Norskprøven gir offentlig godkjent dokumentasjon på norskferdigheter, og kan være til god hjelp i ansettelsesprosessen.

Nytt prøvesystem for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven

Våren 2025 innfører vi et nytt system for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Her finner du informasjon om arbeidet med å anskaffe og innføre det nye systemet.