Hopp til hovedinnhold

Nytt prøvesystem for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven

Våren 2025 innfører vi et nytt system for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Her finner du informasjon om arbeidet med å anskaffe og innføre det nye systemet.

Hvorfor nytt system?

Kontrakten med nåværende leverandør løper ut våren 2025, og anskaffelsesregelverket for offentlig sektor pålegger oss å gjennomføre en ny konkurranse.

Hva har vi gjort?

På denne siden finner du mer informasjon om arbeidet med å anskaffe et nytt prøvesystem.

Involvering i arbeidet

I prosessen som skal lede frem til at nåværende prøvesystem fases ut og nytt settes i drift, viderefører vi vårt systematiske arbeid med å involvere brukerne av prøvesystemet.

I denne videoen forteller rektor ved Askøy voksenopplæringssenter, Cecilie Fagerbakke, og assisterende rektor, Steinar Østevold, om hvordan det har vært å være med i referansegruppen til prosjektet.