Hopp til hovedinnhold

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Læreplaner og ressurser for deg som jobber med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Læreplaner

Her finner du læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Fagressurser for lærere og ledere

Ressurser og kompetansepakker som skal støtte lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kompetansekrav og videreutdanning for lærere

Kompetansekrav og videreutdanninger for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Godkjente opplæringstilbydere

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Norsktrening for frivilligheten

Informasjon, råd og ressurser for deg som driver med norsktrening i frivilligheten.

Nasjonalt tilbud om digital lærerstyrt norskopplæring

Her finner du informasjon om det nasjonale digitale lærerstyrte norskopplæringstilbudet.