Hopp til hovedinnhold

Godkjente tilbydere i norsk og samfunnskunnskap

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Sist oppdatert : 3. april 2024

Godkjente tilbydere

Voksne innvandrere skal i henhold til integreringsloven gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne opplæringen må skje hos godkjente tilbydere dersom den skal kunne gi grunnlag for permanent opphold eller statsborgerskap i Norge.

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjent som tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Andre tilbydere, som ikke er godkjent gjennom kommunen, kan søke Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om godkjenning som tilbyder i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Nedenfor finner du en oversikt over de tilbyderne som er godkjent av direktoratet.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Godkjenning som tilbyder av opplæring varer i tre år, men vi kan vurdere å gi godkjenning for kortere tidsrom.

Ved utløp av godkjenningsperioden må tilbyder søke på nytt. Tilbyder må melde inn og eventuelt søke på nytt hvis det skjer vesentlige endringer i kursavgift, organisasjonsform, eierskap eller andre forhold.

Utgåtte godkjenninger

Tilsyn

Vi fører tilsyn med godkjente private tilbydere. Hvis det blir oppdaget forhold som er i strid med lover, forskrifter eller forutsetningene for godkjenninga, kan vi gi tilbyderen pålegg om å rette på forholdene eller trekke godkjenninga tilbake.

Overgangsordninger for tilbydere som har fått godkjenning før 1. januar 2022

Alle nye lærere som skal godkjennes etter 1. januar 2022 må oppfylle kompetansekravene i § 67 i forskrift til integreringsloven (lovdata.no). Det vil si at alle nye som søkes inn i godkjenninga må ha norsk som andrespråk i tillegg til å oppfylle de andre kravene.

Lærere godkjent før 1. januar 2022, som ikke oppfylte kravet om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk, kan ikke gi opplæring i norsk for voksne innvandrere i henhold til Integreringsloven etter 31. desember 2028. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra kompetansekravene etter dette.

Fra 1. januar 2029 vil det være et absolutt krav for å være godkjent tilbyder at alle lærerne tilfredsstiller alle kompetansekrav.

Tilbydere som ønsker godkjenning

Opplæringstilbydere som ønsker godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, må søke om godkjenning.

Kontakt oss

Astri Pestalozzi

E-post:astri.pestalozzi@hkdir.no

Telefonnummer:41 47 85 95