Hopp til hovedinnhold

Faglig innhold i norskprøvene

Her finner du informasjon om det faglige innholdet i norskprøven A1 - C1, samt tegnspråkprøvene. Informasjonen er beregnet for lærere som underviser i norsk for voksne innvandrere.

Norskprøven A1 - B2

Det fins norskprøver på ulike nivåer, og her finner du informasjon om prøvene på nivå A1-B2. A1-A2-prøven er den letteste prøven, A2-B1 er middels vanskelig, og B1-B2 er den vanskeligste prøven. Hver av de tre prøvene er delt opp i en lytteprøve, en leseprøve, en skriveprøve og en muntlig prøve.

Norskprøven C1

Norskprøven C1 - høyere akademisk nivå er den vanskeligste av Norskprøvene. Prøven forutsetter et avansert og effektivt språk. Prøven inneholder kun oppgaver som måler på C1-nivået, og du får enten C1 eller Ikke bestått på prøven.

Tegnspråkprøvene

Her finner du informasjon om de to tegnspråkprøvene. Tegnspråkkandidater tar disse i prøvene i stedet for lytteprøven og prøve i muntlig kommunikasjon.

Det europeiske rammeverket for språk

Rammeverket er et felles dokument om språklæring og språkkompetanse for land i Europa. Det gir oss felles terminologi og et felles grunnlag for å snakke om språklæring og språkkompetanse.

Kvalitetsstempelet Q-mark

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er medlem av den europeiske testorganisasjonen ALTE (Association of Language Testers in Europe). I 2018 gjennomgikk norskprøven en kvalitetskontroll som resulterte i at prøven fikk kvalitetsstempel (Q-mark). I 2023 ble prøven gjennomgått på nytt, og kvalitetsstempelet ble fornyet. Dette betyr at Norskprøven tilfredsstiller ALTEs 17 krav til en god språkprøve.