Hopp til hovudinnhald

Webinar om norskprøven

Opptak frå arrangement

Bli med på webinar for å få innsikt i kva norskprøven måler, og samanhengen mellom læreplan og prøve.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Innhald

Heile webinaret varer ein time:

  • 01:00 - Kvifor er prøven som han er? Bakgrunn, oppbygging, kvalitetssikring
  • 21:40 - Ny læreplan, ny prøve?
  • 37:50 - Kva måler oppgåvene? Eksempel frå lytte- og leseprøven

Målet for webinaret

  • å gi informasjon om arbeidet rundt norskprøven, og kvifor han er som han er
  • å gi betre kjennskap til norskprøven og samanhengen mellom læreplan og prøve

Målgrupper for webinaret

  • Lærarar som underviser vaksne innvandrarar i norsk
  • Leiarar ved vaksenopplæringssenter