Hopp til hovedinnhold

Administrere og gjennomføre prøver

Informasjon til deg som jobber med å administrere og gjennomføre prøver i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.

Praktisk informasjon til prøvestedene

Her finner du praktisk informasjon om gjennomføring av norskprøvene, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.

Retningslinjer og veiledninger

Prøvereglement og vedtaksmaler for deg som skal gjennomføre prøver i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.

Slik blir du prøvested

Kommunale opplæringssteder eller andre private tilbydere som har avtale med kommunen om gjennomføring av norskopplæring, kan bli prøvested for prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Pilotering

Alle registrerte prøvestader kan melde opp deltakarar til utprøving av lese- og lytteoppgaver, såkalla pilotering.