Hopp til hovedinnhold

Modulstrukturert opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres det modulstrukturerte læreplaner for voksne i grunnopplæringen. Her finner du oppdatert informasjon om arbeidet og støtteressurser som utvikles.

Hva er modulstrukturert opplæring

Modulstrukturert opplæring for voksne er fleksibel og tilpasset opplæring som organiseres i mindre enheter.

Offentlig høring av læreplaner

Nye modulstrukturerte læreplaner for voksne har vært ute på høring. Høringsfrist for selve læreplanene var 1. desember 2023. Vurderingsordningene hadde frist 31. januar 2024.

Støtte til innføring

Her finner du støtteressurser rettet mot deg som skal innføre de nye modulstrukturerte læreplanen for voksne.

Modulforsøket 2017–2024

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Hvorfor er det viktig å integrere innvandrere i arbeidslivet?

Dette er modulstrukturert opplæring for voksne