Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Modulstrukturert opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres det modulstrukturerte læreplaner for voksne i grunnopplæringen. Her finner du oppdatert informasjon om arbeidet og støtteressurser som utvikles.

Hva er modulstrukturert opplæring

Den nye ordningen har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring.

Offentlig høring av læreplaner

Nye modulstrukturerte læreplaner for voksne er nå ute på høring, med frist 1. desember.

Støtte til innføring

Arbeidet med støtteressurser til kommunene for innføring av forberedende opplæring for voksne (FOV) pågår.

Modulforsøket 2017 - 2024

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.