Hopp til hovedinnhold

Forberedende opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres forberedende opplæring for voksne (FOV), som en del av modulstrukturert opplæring. Her finner du oppdatert informasjon om arbeidet og støtteressurser som utvikles.

Hva er modulstrukturert opplæring

Modulstrukturert opplæring for voksne er fleksibel og tilpasset opplæring som organiseres i mindre enheter.

Læreplaner

På denne siden finner du informasjon om læreplaner for modulstrukturert opplæring for voksne.

Modulforsøket 2017–2024

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Hvorfor er det viktig å integrere innvandrere i arbeidslivet?