Hopp til hovedinnhold

Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden 

Nettsted/verktøy

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og være godt forberedt til videre utdanning og arbeidslivet.

Utviklet av: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030.