Hopp til hovedinnhold

Støtte til innføring av modulstrukturert opplæring for voksne

Her finner du støtteressurser rettet mot deg som skal innføre de nye modulstrukturerte læreplanen for voksne. Flere av ressursene er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra modulforsøket. Ressursene kan brukes som inspirasjon til utviklingsarbeidet i forbindelse med innføringen. Vi vil oppdatere sidene fortløpende når nye ressurser er ferdig produsert.

Organisering og samarbeid

På denne siden finner du nå informasjon om erfaringer knyttet til modulstrukturert opplæring for voksne, og om hvordan samarbeid mellom de rette aktørene kan bidra til et best mulig opplæringstilbud.

Lokalt utviklingsarbeid

Her finner du erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid, og hvordan det kan planlegges og gjennomføres.

Fag og språk

Hvilke pedagogiske grep kan lærerne ta for å kombinere fag og språk i opplæringen? Her finner du blant annet nye filmer om temaet.

Kartlegging og realkompetansevurdering

I modulstrukturert opplæring for voksne er kartlegging og realkompetansevurdering et avgjørende utgangspunkt før opplæringen planlegges.

Læreplanarbeid

Det er mye kjent og mye nytt med læreplanene som innføres i august 2024. Her finner du støtteressurser for å bli kjent med læreplanene.

Vurdering

Det vil komme støtteressurser om vurdering etter at vurderingsordningene er fastsatt.

Arbeidsretting

Bruk av andre arenaer, som for eksempel arbeidslivet, kan gjøre opplæringen mer relevant for voksne deltakere. Denne siden kan hjelpe deg i arbeidet med å trekke inn relevant materiale fra arbeidslivet eller andre arenaer i opplæringen.