Hopp til hovedinnhold

Fag og språk

Hvilke pedagogiske grep kan lærerne ta for å kombinere fag og språk i opplæringen? Her finner du blant annet nye filmer om temaet.

Sist oppdatert : 19. april 2024

Læreplanene i modulstrukturert opplæringen legger til rette for at opplæringen i norsk er en integrert del av det å lære et fag. Dette kan innebære nye måter å planlegge og gjennomføre opplæringen på. Her får du se hvordan noen av lærerne i forsøket har gjort dette arbeidet.

Integreringsoppgaver

I denne filmen møter vi Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland ved Karmøy voksenopplæringssenter. De viser oss hvordan de jobber på grunnmodul og modul 1 ved å bruke integreringsoppgaver som bringer forskjellige arenaer deltakerne møter i hverdagen inn i klasserommet. Dette gjør de blant annet ved hjelp av digitale verktøy og en praktisk tilnærming til faget. Denne måten å jobbe på gjør det mulig å bearbeide det språket som brukes både på skolen og hjemme.

Matematikk og språk: En praktisk tilnærming

I denne filmen forteller lærere på Karmøy voksenopplæringssenter oss hvor viktig det er å ha en felles planlegging der de prøver å finne møtepunkter mellom matematikk og språk. For dem er det viktig å bruke de medbrakte ressursene deltakerne har. Dette gjør de blant annet ved å bruke morsmålet til deltakerne eller et annet språk de behersker for å støtte seg til dette.

Matematikk og språk

Bli med på en planleggings- og en undervisningsøkt på Oslo Voksenopplæring Helsfyr, der lærerne kobler språk og fag sammen ved hjelp av temakort og språkbokser som støtteverktøy for deltakerne.

Språk-, yrkesfag- og grunnopplæring

Denne filmen viser oss ett eksempel på hvordan kombinasjonsløpet har foregått i forsøket, hvor deltakerne er i samlinger på skolen annen hver uke. Vi møter Sewrana og hennes hverdag både på skolen og på sykehjem, og får et innblikk i hvordan Oslo Voksenopplæring har lagt opp utdanningsløpet slik at hun kan nå sluttkompetansen og bli helsefagarbeider. Vi møter også lærerne ved Oslo VO, og hører noen av erfaringene de har gjort seg i arbeidet i kombinasjonsforsøket.

Ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse

Hvorfor er det viktig å trekke inn deltakernes ressurser og flerspråklige kompetanse i opplæringen? Her får du møte Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge, nå HK-dir, i samtale med Eirin Qvam og Laila Eliassen fra St. Marie Læringssenter i Sarpsborg. Denne podkast-episoden ble laget i forbindelse med nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap, men er også relevant for modulstrukturert opplæring for voksne.

Flerspråklighet i opplæringen

Bruk av flerspråklighet er særlig viktig modulstrukturert opplæring. Her finner du filmer og artikler om flerspråklighet i opplæringen.

Filmer om flerspråklighet i opplæringen

Flerspråklighet som en ressurs i språk- og fagopplæring av voksne ved Ingrid Rodrick Beiler:

Om språkassistenter og ressurser for flerspråklighet i undervisningen ved Sigridur Vilhjalmsdottir:

Disse filmene ble opprinnelig tatt opp som en del av et frokostwebinar i regi av EPALE Norge 10. februar 2023.

Artikler om flerspråklighet i opplæringen

Artiklene er hentet fra kompetansepakkene for læreplan i norsk for voksne innvandrere, men temaet er relevant også i modulstrukturert opplæring.