Hopp til hovedinnhold

Læreplanarbeid

Det er mye kjent og mye nytt med læreplanene som innføres i august 2024. Her finner du støtteressurser for å bli kjent med læreplanene.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Hva er modulstrukturert opplæring for voksne?

I denne filmen får du en kort innføring i hva modulstrukturert opplæring for voksne er. Her blir du kjent med to deltakere som deltar i den nye ordningen, og veien deres til ønsket opplæringsmål.

Om læreplanene og hvordan ta dem i bruk

I FOV er det jo sju læreplaner – norsk, norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag. I tillegg er det en grunnmodul. Vi har spilt inn en podkast-episode som tar for seg arbeidet med læreplanene og hvordan de er tenkt tatt i bruk, der Helene Uri samtaler med leder for læreplangruppa i engelsk, Ingrid Rodrick Beiler og leder for læreplangruppa for grunnmodulen, Sigridur Vilhjalmsdottir om temaet.