Hopp til hovedinnhold

Arbeidsretting og bruk av andre arenaer

Bruk av andre arenaer, som for eksempel arbeidslivet, kan gjøre opplæringen mer relevant for voksne deltakere. Denne siden kan hjelpe deg i arbeidet med å trekke inn relevant materiale fra arbeidslivet eller andre arenaer i opplæringen.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

For deltakere i forberedende opplæring for voksne er det viktig at opplæringen oppleves som relevant, og det kan være hensiktsmessig å koble opplæringen i FOV med praksis i arbeidslivet eller andre relevante arenaer i samfunnslivet. For deltakere som ønsker fagbrev og går i kombinasjonsløp, kombineres opplæringen med opplæring i bedrift. For begge opplæringsløp er det viktig at lærerne kjenner til arbeidsmåter som knytter opplæringen på de ulike arenaene sammen.

Hvordan knytte opplæringen til arbeidsplassen

Michael Svendsen Pedersen har utviklet ressurser som viser hvordan man kan jobbe arbeidsrettet. Målgruppen i modellen er først og fremst lærere i norsk og samfunnskunnskap, men innholdet er overførbart til alle som jobber med modulstrukturert opplæring for voksne.

Vi har også utviklet et e-læringskurs for arbeidsgivere i hvordan de kan støtte deltakere som skal lære norsk på arbeidsplassen:

Om det utvidede klasserommet

Hør samtalen om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet - og hvordan man kan få til dette! I denne podkasten møter du Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge, nå HK-dir, i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring.