Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for internasjonalt kunnskapssamarbeid lansert

Publisert: 14. august 2023

– Kunnskapssektoren er avhengig av internasjonalt samarbeid. Samtidig må de nasjonale sikkerhetsinteressene ivaretas. Dette er krevende balanser som krever bevissthet og kunnskap. Derfor trenger vi nye retningslinjer og verktøy.

Sveinung Skule, Sandra Borch og Dag Rune Olsen
Sveinung Skule overrakte de nye retningslinjene til statsråd Sandra Borch. Til høyre UiT-rektor Dag Rune Olsen.

Foto: Runo Isaksen

Det sa direktør Sveinung Skule i HK-dir da han overrakte retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Lanseringen skjedde i Tromsø, med UiT-rektor Dag Rune Olsen som vertskap.

Sandra Borch pekte på at internasjonalt kunnskapssamarbeid har blitt stadig mer krevende de siste årene.

– Vi har lyttet til sektoren, som har etterspurt mer informasjon og veiledning. Vi tror at den nye nettressursen vil være en god hjelp for sektoren, sa ministeren.