Hopp til hovedinnhold

Skal tilby digital norskopplæring til flyktninger

Publisert: 12. desember 2023

Et nasjonalt digitalt tilbud om norskopplæring skal bidra til at flyktninger kommer raskt ut i arbeid eller annen aktivitet. Tilbudet skal kunne tas i bruk av kommunene i løpet av vinteren 2024.

Smilende kvinne sitter i sofa med en PC foran seg og har på seg et hodesett med mikrofon.

Foto: Colourbox

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har lyst ut en avtale kommunene kan benytte seg av for å styrke sitt tilbud om fleksibel norskopplæring til flyktninger. Tilbudsfristen er 22. januar kl. 12, og tilbudet skal være oppe og stå senest 1. april 2024.

– Mange flyktninger har høyere utdanning og andre former for kompetanse. Det er et mål at de kommer raskt i arbeid, samtidig som de får norskopplæring. Da er digitale og fleksible tilbud om språkopplæring et godt virkemiddel, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Det er kommunene som har ansvar for å tilby norskopplæring til voksne innvandrere. Det store antallet flyktninger fra Ukraina har ført til et behov for å styrke tilbudet om norskopplæring gjennom nye løsninger. Det digitale tilbudet skal kunne kombineres med arbeid eller andre aktiviteter.

HK-dir planlegger å inngå parallelle avtaler med inntil tre leverandører med varighet på to år. Leverandørene må være godkjente tilbydere av norskopplæring etter integreringsloven, enten som kommunal aktør, forhåndsgodkjent tilbyder eller privat tilbyder.

Anskaffelsen legger til rette for et opplæringstilbud på begge målformer.

For mer informasjon om anskaffelsen, se kunngjøringen i Doffin.

Oppdatert 21.12.2023 med justert tilbudsfrist og lenke til den endelige kunngjøringen.