Hopp til hovedinnhold

– Gjør lærerstudentene bedre rustet

Publisert: 19. april 2023

Fire prosjekter med norsk deltakelse får 15,5 millioner hver over 3 år for å heve kvaliteten i lærerutdanningene.

Tildelingen kom gjennom Erasmus+-tiltaket Europeiske lærerakademier. Av 102 søknader fikk 16 prosjekter tildeling ved forrige søknadsrunde. Fire av dem har norske partnere.

Viktig for både studenter og elever

Lærerutdanningen ved OsloMet er med i to av de nye lærerakademiene.

– Vi er svært fornøyde med at vi nå er med i to europeiske lærerakademier. Det å få muligheten til å samarbeide med solide, internasjonale partnere er viktig for å kunne bidra til at våre studenter står enda bedre rustet for å møte sin kommende arbeidshverdag. Dette vil igjen være viktig for å gi elevene den kompetanse de behøver, og det vil komme samfunnet ellers til gode i en verden i stadig endring og der demokratiske verdier er under sterkt press, sier dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Roger André Federici.

– For OsloMet er det dessuten ekstra nyttig fordi dette også blir en arena for samhandling mellom våre lærerutdanninger og den forskningen som foregår ved vårt Senter for profesjonsstudier som samarbeider i disse prosjektene, sier senterleder Beate Elvebakk.

Nært portrettbilde av en kvinne med hvit skjorte.

Senterleder Beate Elvebakk ved OsloMet.

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

Vil øke internasjonalt samarbeid

Ved Nord universitet er professor Jens Knigge også svært fornøyd med tildelingen.

– For oss betyr det mye siden det er det første EU-prosjektet vår musikklærerutdanning er en del av. Prosjektets målsetting er veldig passende for oss siden vi per i dag har forholdsvis lite inn- og utreisende studenter og ansatte når det gjelder utdanning og undervisning. Med andre ord: Selv om vi har ganske mange forskningsprosjekter som gjennomføres internasjonalt, har vi foreløpig et godt stykke å gå når det gjelder internasjonaliseringen av våre musikk-studieprogrammer – særlig i lærerutdanningen, sier Knigge.

Universitetet er med som partner i TEAM-prosjektet, som koordineres av Universitetet i Potsdam.

– Det interessante med TEAM-prosjektet er blant annet at vi skal både forske på hvorfor og hvorfor ikke studenter og ansatte drar ut, og hvilke strukturer som er nødvendig. På den andre siden skal vi utvikle konkrete piloter som forhåpentligvis fører til at vi øker internasjonalt samarbeid i konsortiet også på andre utdanningsområder.

– Øker kvaliteten på lærerutdanningene

I tillegg til OsloMet og Nord universitet, er Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU involvert i de nye lærerakademiene. Høgskulen på Vestlandet og Musikk i skolen er også med som assosierte partnere i hvert sitt prosjekt.

– Norsk deltakelse i de såkalte prestisjetiltakene er høyt prioritert i regjeringens strategi for norsk deltakelse i Erasmus+, og det er gledelig å se at norske aktører når opp i tøff europeisk konkurranse, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i HK-dir, Vidar Pedersen.

Lærerakademiene er et nytt tiltak i Erasmus+, og ble første gang utlyst i 2021. Tiltaket ble lansert i Europakommisjonens melding om det europeiske utdanningsområdet i september 2020, hvor lærere og lærerutdanning er ett av seks fokusområder.

– Lærerakademiene skal bidra til å nå målene om å øke statusen til lærerprofesjonene, gi muligheter for yrkesmessig utvikling og internasjonal mobilitet. Dermed er deltakelse i akademiene også med på å bidra til å øke kvaliteten på og relevansen av lærerutdanningen nasjonalt, legger Pedersen til.

Mann i blå skjorte står foran logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nede i høyre hjørne er en grønn plante.

Fagdirektør Vidar Pedersen i HK-dir.

Ny utlysning

Lærerakademiene er et såkalt sentralisert tiltak i Erasmus+, noe som betyr at søknadene behandles av Europakommisjonen. Første tildeling ble gjort i 2022, og da ble 11 av 56 søknader innvilget. To av dem med norsk deltakelse; NTNU og Norges Idrettshøyskole.

– Det kommer en ny utlysning mot slutten av 2023, med søknadsfrist i 2024. Da håper vi å se enda flere norske deltakere, sier Pedersen.

To nye sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

I tillegg til tildelingen i Europeiske lærerakademier, er det norsk deltakelse i 2 av de 13 innvilgede sentrene for fremragende fag- og yrkesopplæring.

FVentures er med i senteret Academy for Transitional Skills in the Build Environment, mens Norsk institutt for vannforskning, Norges grønne fagskole Vea og Hæhre Entreprenør er med i senteret Team-up Knowledge for Ecological Restoration to Maximize Benefits for Nature and People. I sistnevnte deltar også Miljødirektoratet som assosiert partner.

Sentrene får 4 millioner euro over 4 år. Fra før har Fagskolen Rogaland, Høgskolen på Vestlandet, Guri Kunna videregående skole og organisasjonen Women in Technology fått tilslag i det prestisjefylte tiltaket.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no