Hopp til hovedinnhold

Mange unge jenter er verken i jobb eller skole

Publisert: 8. mars 2024

9,2 prosent av gutter og 9,7 prosent av jenter i alderen 15 til 29 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring, viser de nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå. I 2022 er det over 23 500 unge kvinner som ikke har bestått videregående skole - og som har falt utenfor.

Jente med mørkt hår som sitter på en benk. Har på seg brun jakke og sort bukse. Ser trist ut.

– De aller fleste har hørt at det går dårlig for guttene i skolen, og at flertallet av jenter tar høyere utdanning. Det er riktig, men det er ikke alle jentene det går så bra for. Tallene viser klart at det går ganske likt for jentene, som for guttene. Begge deler er samfunnsproblemer vi må jobbe med, sier Gro Tjore, assisterende direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Færre dropper ut av videregående

Det er mange kvinner som tar høyere utdanning, men det er også stadig flere unge menn som gjør det. Antallet unge menn med bestått høyere utdanning har gått fra 81 300 i 2012 til 105 500 i 2022, som utgjør en økning fra 16 til 20 prosent. Det har aldri vært flere menn i aldergruppa 15 til 29 år som har bestått en grad på universitet eller høyskole.

Det har heller aldri vært så få, eller så lav andel, som ikke har bestått videregående. Ser vi på alle som har gått hele grunnopplæring i Norge, uten innvandrere, er det 29 200 færre menn og 25 400 færre kvinner som ikke har fullført videregående i 2022 mot 2012.

- Ved å bestå videregående øker sannsynligheten drastisk for å få jobb, komme inn på boligmarkedet og skape et godt liv for seg selv. Når vi i tillegg lever lengre, og det blir flere eldre, er det avgjørende at flest mulig får formell kompetanse og kan bidra i arbeidslivet, sier Tjore.

De som faller utenfor

Samtidig som stadig flere består videregående opplæring, så er det i overkant av 97 000 unge som er utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Det skiller ikke mye mellom antall jenter og gutter i den gruppen, som består av omtrent 48 500 jenter og 48 500 gutter.

Likevel er det er en litt større andel jenter enn gutter som faller utenfor. Det gjelder om vi ser på aldersgruppen totalt eller deler inn på hvilket utdanningsnivå de unge har oppnådd.

Dersom en ikke har bestått videregående, er sjansen for å falle utenfor betydelig større enn hvis en har bestått. Det gjelder både for jenter og gutter.

Av de unge mellom 15 og 29 år som ikke har bestått videregående opplæring er det 12,6 prosent av jentene som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

Det utgjør til sammen 23 500 jenter, som vi sjelden hører om.

– ­­Dette er en stor utfordring både for den enkelte jente som faller utenfor og for samfunnet – hvor vi vet at det er store kompetansebehov og arbeidskraft. Fullført og bestått videregående opplæring er en av de viktigste forutsetningene for å delta i arbeids- og samfunnslivet og for å unngå utenforskap både i dagens og i fremtidens samfunn. Uten er risikoen høyere for dårlig tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er en stor risiko for både samfunnet og den enkelte at så mange jenter og gutter i dag faller utenfor, sier Tjore.