Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2024: Endring i flere tilskuddsordninger

Publisert: 6. oktober 2023

Regjeringen flytter 338,8 millioner fra søknadsbaserte ordninger i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse over til universitetene og høyskolene.

– Vi vil styrke vår rolle som rådgiver, samordner og pådriver, sier direktør Sveinung Skule.

Foto: Ole Palmstrøm/HK-dir

Tilskuddsordningene i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) spenner bredt og dekker alle utdanningsnivåer. I forslaget til statsbudsjett blir deler av midlene knyttet til høyere utdanning flyttet over til utdanningsinstitusjonene.

– Disse ordningene har gitt verdifulle resultater. Nå er det viktig at universitetene og høyskolene fortsetter det gode arbeidet med systematisk kvalitetsutvikling, internasjonalisering og desentralisert og fleksibel utdanning – og HK-dir skal støtte dem i dette, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Direktoratet vil nå styrke sin rolle som rådgiver, samordner og pådriver overfor utdannings- og opplæringssektoren. Skule ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med institusjonene.

– Fra finansiering av enkeltprosjekter vrir vi oppmerksomheten mer over mot utvikling og spredning av kunnskap om disse feltene i hele sektoren. Gjennom blant annet tilstandsrapportene vil vi følge utviklingen tett og sørge for et solid kunnskapsgrunnlag, sier han.

Erasmus+ er en god ressurs

HK-dir vil fortsatt forvalte en rekke tilskuddsordninger som bidrar til kvalitet i norsk høyere utdanning, ikke minst gjennom internasjonalt samarbeid. Erasmus+ er den største og viktigste av disse.

– Når mange av de nasjonale ordningene nå fases ut, blir det enda viktigere at universitetene og høyskolene benytter seg av Erasmus+. Dette programmet gir gode muligheter for å støtte kvalitetsarbeidet ved norske institusjoner, i samarbeid med europeiske og andre internasjonale partnere, sier Skule.

Samarbeidet med prioriterte land utenfor Europa fortsetter også gjennom UTFORSK-programmet i tråd med Panoramastrategien.

Pågående prosjekter fortsetter

Endringene vil ikke ha konsekvenser for kontrakter som allerede er inngått. Pågående prosjekter vil fortsette som planlagt ut kontraktsperioden, og blir fulgt opp av HK-dir på vanlig måte.

Disse ordningene fases ut som følge av budsjettforslaget

Sidene ovenfor er oppdatert med informasjon om hva endringene betyr for de enkelte programmene og ordningene.

Andre endringer i statsbudsjettet

Kristin Solheim

kommunikasjonsdirektør

E-post:kristin.solheim@hkdir.no

Telefonnummer:932 28 573

Nesanet Hailemariam

avdelingsleder

E-post:nesanet.hailemariam@hkdir.no

Telefonnummer:405 74 037