Hopp til hovudinnhald

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

Denne sida vart endra 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Sjå avsnittet "Kven kan søke tilskot frå programmet".

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU)

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Programmet skal styrkja forskingskulturen og bidra til auka kvalitet og kompetanseutvikling ved institusjonar som tilbyr utdanning i skapande og utøvande kunstfag.

Kva er Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU)

Programmet er ein arena som bidrar til å fremja refleksjon og innsikt basert på kunstnarleg praksis og stimulerer til tverrkunstnarleg kommunikasjon.

Stortinget har vedtatt at tilskotsordninga til finansiering av prosjekt og stipendiatar i kunstnarleg utviklingsarbeid skal fasast ut frå og med 2024. Dette betyr at det ikkje blir fleire utlysinger frå PKU.

Kven står bak

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid er etablert og finansiert av Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse administrerer programmet.

Formål

Programmet skal verka for at universitet og høgskular utfører kunstnarleg utviklingsarbeid på høgt, internasjonalt nivå.

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no

Ingrid Milde

Rådgivar

E-post:ingrid.milde@hkdir.no

Telefonnummer:+47 97 74 05 50

Linda Lien

Seniorrådgivar

E-post:linda.lien@hkdir.no

Telefonnummer:+47 98 03 33 12

Geir Strøm

Fagdirektør

E-post:geir.strom@hkdir.no

Telefonnummer:+47 91 63 52 36