Hopp til hovudinnhald

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid tilbyr opplæring i teori, metode og etikk for stipendiatar i kunstnarleg utviklingsarbeid. Stipendiaten må være tatt opp i eit doktorgradsprogram i kunstnarleg utviklingsarbeid ved ein norsk institusjon.

Kva er Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid

Forskarskulen tilbyr opplæring tilsvarande eit emne på 20 studiepoeng, og er obligatorisk for stipendiatar som er tatt opp i ph.d.-program i kunstnarleg utviklingsarbeid.

Er du stipendiat?

Institusjonen du er tilsett ved registrerer deg som deltakar i forskarskulen. Straks du er registrert, sender vi deg e-post med informasjon om forskarskulen.

Kven står bak

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid er ein del av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, og vert finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no